PM: (S)eger RIKSGLASSKOLANS ANSLAG FÖRDUBBLAS

Den socialdemokratiska regeringen har beslutat att fördubbla statens anslag till Riksglasskolan i Pukeberg, Nybro kommun. Beskedet välkomnas av oppositionsråd Tobias Fagerberg (S) och riksdagsledamot Laila Naraghi (S), som länge har arbetat för ett höjt anslag till skolan. Riksglasskolan i Pukeberg är oerhört viktig för Nybro kommun och vi har sannerligen kämpat för att den ska…

Läs mer

Justerat protokoll från Omsorgsnämnden dec-21

Tidigare i veckan blev det liv på ett inlägg i Nybrogruppen angående beslutet att det skulle köpas in vinterkläder till hemtjänstpersonalen. Moderaterna hävdade i tråden att Socialdemokraterna ljög när vi sa att det beslutet togs efter ett yrkande från Socialdemokraterna. Moderaterna var snabba att hävda att de ensamma drivit igenom förslaget. Sanningen finns i protokollet…

Läs mer

Dagens citat

Ni lägger fram en oppositionsbudget, men har ordförandeposter i flera kommunala nämnder. Mycket märkligt! Fagge till M o L under dagens budgetdebatt

Läs mer

Tobias Fagergård ställer interpellation till Lars-Gunnar Hellström (C) KF 13/12

På måndag är det dags för årets sista kommunfullmäktige. Till sammanträdet har vårt oppositionsråd Tobias Fagergård lämnat in en interpellation till Lärandenämndens ordförande Lars-Gunnar Hellström angående nämndens intentioner att säkerhetsställa likvärdiga och goda förutsättningar på kommunens samtliga skolor. Ni kan läsa interpellationen i sin helhet här

Läs mer
facebook Twitter Email