Förtroendevalda

Här hittar ni uppgifter till våra valda vice ordföranden i nämnder och styrelser. För övriga förtroendevalda länkar vi här istället till kommunens hemsida. Välj socialdemokraterna under politiskt parti för att se vilka som är förtroendevalda för oss i respektive nämnder och styrelser.
Nybro kommun » Förtroendevalda


Kommunfullmäktige


Börje Slättman
Ordförande
borje.slattman@public.nybro.se


Kommunstyrelsen


Tobias Fagergård
Vice ordförande, Oppositionsråd
tobias.fagergard@public.nybro.se
070-1642851


Lärandenämnden


Martina Aronsson
Vice ordförande
martina.aronsson@public.nybro.se


Individ- och familjenämnden


Isabell Lindalen
Vice ordförande
isabell.lindalen@public.nybro.se


Omsorgsnämnden


Stig-Roland Fagergård
Vice ordförande
stig-roland.fagergard@public.nybro.se


Samhällsbyggnadsnämnden


Brith-Louise Fagerstrand
Vice ordförande
brith-louise.fagerstrand@public.nybro.se


Kulturnämnden


Catarina Bentsrud
Vice ordförande
catarina.bentsrud@public.nybro.se


Miljö- och Byggnämnden


Ann Hammenholt
Vice ordförande
ann.hammenholt@public.nybro.se


Nybro bostads AB och AB Nybro Brunn


Börje Slättman
Vice ordförande
borje.slattman@public.nybro.se


Energibolagen


Anders Lundell
Vice ordförande
anders.lundell@public.nybro.se


facebook Twitter Email