Tobias Fagergård ställer interpellation till Lars-Gunnar Hellström (C) KF 13/12

På måndag är det dags för årets sista kommunfullmäktige. Till sammanträdet har vårt oppositionsråd Tobias Fagergård lämnat in en interpellation till Lärandenämndens ordförande Lars-Gunnar Hellström angående nämndens intentioner att säkerhetsställa likvärdiga och goda förutsättningar på kommunens samtliga skolor.

Ni kan läsa interpellationen i sin helhet här

facebook Twitter Email