Justerat protokoll från Omsorgsnämnden dec-21

Tidigare i veckan blev det liv på ett inlägg i Nybrogruppen angående beslutet att det skulle köpas in vinterkläder till hemtjänstpersonalen. Moderaterna hävdade i tråden att Socialdemokraterna ljög när vi sa att det beslutet togs efter ett yrkande från Socialdemokraterna.

Moderaterna var snabba att hävda att de ensamma drivit igenom förslaget. Sanningen finns i protokollet och protokollet ljuger inte skrev de på Sociala medier. En ersättare för moderaterna skrev att Socialdemokraterna borde erkänna att de ljög om att ha yrkat något i ärendet.

Ärendet skulle direktjusteras och är därför redan justerat. Vi väljer därför att lägga ut den justerade punkten här. Där framgår det tydligt att beslutet som antogs är det tilläggsyrkande som Socialdemokraterna gjorde.

I grund är det beslutet i sig som är det viktiga, men när vi anklagas för att ljuga vill vi vara tydliga med hur det gick till.

facebook Twitter Email