Inför en social översiktsplan

Läs med webReader

Vi socialdemokrater vill se en modern socialpolitik för att öka jämlikheten och framtidstron i hela vår kommun. Fler behöver komma i arbete och klara skolan. Segregationen behöver brytas. Därför lägger jag fram ett förslag på att införa en social översiktsplan för att öka precisionen i socialpolitiken och effektivare utforma insatser för att fler ska inkluderas i samhällsgemenskapen.
Idag ser vi hur svensk ekonomi går starkt, och regeringen ledd av Stefan Löfven (S) investerar kraftigt i jobb, välfärd och utbildning. Det är bra förutsättningar för samhällsbyggande.
Samtidigt är det tydligt att den goda utvecklingen inte kommer alla till del. Årtionden av ökade klyftor har präglat vårt samhälle. Forskningen visar att skillnader i skolresultat speglas av dina föräldrars klassbakgrund. Mellan stadsdelar finns stora skillnader i livslängd, hälsa och trygghet. Arbetslösheten är i dag betydligt högre bland utrikesfödda.
Det är uttryck för djupa orättvisor som vi måste övervinna.
En anknytande diskussion är den aktuella frågan om integrationen. En förenkling av de senaste tio årens debatt har varit en konfliktlinje mellan skattesänkningar och företagssubventioner – eller olika typer av åtgärder.
Det första alternativet provade vi i åtta år med borgerliga skattesänkningar. Vi fick ett tydligt facit: de rika blev rikare – utan att arbetslösheten sjönk. Tvärtom faktiskt. Men likaså har olika typer av breda program och åtgärder också många gånger haft stora brister.
Lösningen handlar istället om jämlika livsvillkor. I praktisk politik innebär det kvalitativa, riktade insatser som ger resultat. Just därför behöver vi en social översiktsplan.
Precis som kommunens planer för hur bostäder, vägar och natur ska samspela krävs samma precision för social hållbarhet.
En social översiktsplan skulle ge möjlighet att på trappuppgångsnivå kartlägga var risker för missbruk, arbetslöshet och skolmisslyckanden är som störst. Det skulle ge en helt annan träffsäkerhet att använda rätt verktyg för godkända betyg i skolan eller vägar in på arbetsmarknaden. Detta i samverkan med socialtjänst, föreningsliv och sjukvård för att också kunna övervinna psykisk ohälsa eller social oro som ofta är en del av problematiken.
Att bygga en jämlik kommun som håller ihop är det bästa sättet att möta segregation och välkomna fler i samhällsgemenskapen. Med en social översiktsplan kommer satsningarna på jobb, utbildning och välfärd närmare våra kommuninvånare och ger förutsättningar för att fler ges friheten att forma sina liv tillsammans med andra. Det är socialdemokratisk politik.
Därför yrkar undertecknad att Nybro kommun arbetar fram en social översiktsplan.

Stig-Roland Fagergård (S)

Betalningspåminnelse!

Läs med webReader

På kommunstyrelsens sammanträde idag hade vi en motion uppe för beslut där motionsställaren Martina Aronsson(S) ville att Nybro kommun skulle skicka ut betalningspåminnelse innan en förfallen faktura lämnades över till inkasso.

Detta kan man tycka är en självklarhet men idag skickar Nybro kommun faktiskt inte ut några betalningspåminnelser på försenade fakturor utan de går raka vägen till inkasso. Trots att vi vet att skillnaden mellan fattiga och rika ökar i Sverige. Och att många familjer lever i en ständig oro för att pengarna inte ska räcka till livets nödtorft. Vissa månader går det inte att få ihop ekonomin. Om man en sådan månad missar en räkning från Nybro kommun blir nästa månad inte lättare, då kommer det inkasso och genast har skuldbördan ökat ytterligare.
Vår kommun har en omsättning på över 1 miljard. Vi är beroende av alla våra intäkter för att kunna leverera en god service till våra medborgare, men skadan för kommunen, om vi skulle tillåta oss att skicka ut betalningspåminnelse, är bra mycket mindre för oss än för den familj som varje månad kämpar för att få ihop ekonomin.

Tyvärr fanns inte viljan hos partierna på högerkanten och Nybro alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna röstade ner motionen.

I opposition

Läs med webReader

Det är smickrande att som oppositionsparti kunna påverka och föregå den regerande majoriteten. För det är just så man kan tolka det.
Vi socialdemokrater var före femklövern i Nybro när vi såg behovet av att höja kommunalskatten. Femklövern ratade först förslaget och sa till väljarna att de inte skulle höja någon skatt. Ändå har de sedan dess höjt skatten som vi tidigare sett behovet av.

Vi har på senare tid motionerat och givit som vallöfte att slopa de delade turerna. Förslagen har tyvärr femklövern tidigare avslagit. Men som över en natt säger de nu att de också vill slopa de delade turerna.
Jättebra för det har vi som sagt inget emot.

Vårt förslag och vår prioritering om ett kommunalt lärarlönelyft för att matcha det statliga lönelyftet har fått väldigt god uppmärksamhet i både media och av Lärarförbundet. Vi avsatte 4 miljoner till detta i våran budget. Det var i budgetförhandlingen mellan oss och femklövern som de sedan gick med på denna höjning.

Det kan kännas tungt att sitta i opposition men med facit i hand så går det att påverka en hel del.

Ny riktning för Sverige!

Läs med webReader

Vi socialdemokrater vill skapa ett samhälle som håller ihop. Vår största fiende har alltid varit de klyftor och orättvisor i samhället som begränsar människors liv och möjligheter. Klyftor som betyder flera års skillnad i livslängd och tvingar människor att leva i fattigdom i ett rikt land.

När vi tog över regeringsmakten för två år sedan var något på väg att gå sönder. Åtta år med en moderatledd regering hade ökat klyftorna och försvagat den svenska modellen. Det var resultatet av en politik som ökade arbetslösheten, försämrade statsfinanserna och satsade 19 gånger mer på skattesänkningar än på skolan.

Nu har vi bytt inriktning för politiken och utvecklar istället det som bygger Sverige både starkt och jämlikt. Vi vet hur tillväxt, välfärd och rättvisa hör ihop och är beroende av varandra.

För att stärka den svenska modellen, skapa ytterligare jämlikhet och minska klyftorna har regeringen bland annat:

Fattat beslut om 10 miljarder kronor per år för fler anställda i välfärden från och med 2017.
Tagit bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen och förbättrat a-kassan – du ska inte bli fattig om du blir sjuk eller arbetslös.
Bekämpat barnfattigdom med till exempel kostnadsfria läkemedel och glasögonbidrag för barn, fri tandvård upp till 23 år från och med 2018 och höjt flerbarnstillägg från och med 2017.
Förbättrat för pensionärer genom sänkt pensionärsskatt, ökat bostadstillägget, tagit bort avgifter i sjukvården för de som är över 85 år och höjt tandvårdsbidrag för personer mellan 65 och 74 år.
Satsat pengar för mer jämlik cancervård med kortare väntetider, förbättrad förlossningsvård och gjort screeningprogrammet för mammografi avgiftsfritt i hela landet.
Utökat stödet till skolor med låga kunskapsresultat och stöd till förskolor med tuffa förutsättningar.
Ett samhälle som håller ihop tjänar alla på – det vet vi socialdemokrater. Därför investerar vi nu i minskade klyftor och i en stärkt svensk modell. Så fortsätter vi vårt samhällsbygge.

Vi vill avskaffa de delade turerna!

Läs med webReader

Socialdemokraterna i Nybro lovar att avskaffa delade turer inom omsorgen

Socialdemokraterna i Nybro tillsammans med Miljöpartiet och även med stöd av Vänstern har under två år vid antagande av Nybro kommuns årsbudget i Kommunfullmäktige yrkat på att Nybro kommun ska avskaffa delade turer. Även motion med samma förslag har lämnats in till Kommunfullmäktige.

Den styrande femklövern har konstant avslagit dessa framställningar med argumenten att det kostar för mycket!

Om socialdemokraterna vinner Nybrobornas förtroende vid valet 2018 där vi åter kan skapa en majoritet i Kommunfullmäktige lovar vi att per omgående ge uppdraget att avskaffa de delade turerna.

Vi socialdemokrater anser nämligen att arbetsmiljön för våra anställda är en förutsättning för att vi ska kunna leva är upp till att vara en attraktiv arbetsgivare med möjlighet att även i framtiden kunna rekrytera kompetent personal är denna åtgärd helt nödvändig.

Socialdemokraterna i Nybro

Inbjudan till medlemsmöte

Läs med webReader

Arbetarekommunen bjuder in alla socialdemokrater i Nybro kommun till medlemsmöte måndagen 10/10 kl 18.30 i Pelarsalen, Kulturhuset Kristallen

På agendan

· Nominera ombud till partikongressen i Göteborg

· Partiarbete – hur bygger vi oss starkare

· Inför kyrkovalet

Här går startskottet för det arbete som ska göra socialdemokratin till vinnande politik även i Nybro Kommun

Hjärtligt Välkomna.

Styrelsen Nybro Arbetarekommun

Vi vill veta vad du tycker

Läs med webReader

Kom till Bäckebo marknad eller möt oss i Badhusparken

Imorgon lördag träffar ni oss på Bäckebo Marknad. Kom och berätta för oss vilka satsningar ni anser att kommunen bör göra med de välfärdsmiljoner som kommer från regeringen.

På söndag är vi i Badhusparken mellan kl 13.00 och 16.00 med samma önskan om att ni ska berätta för oss vilka satsningar ni anser att kommuner bör göra med de välfärdsmiljoner som kommer från regeringen.
Vi grillar korv och spelar lite kubb också

 

Halvvägs in i mandatperioden och budgeten för 2017 är presenterad.

Läs med webReader

Det känns varmt i hjärta och själ att regeringen satsar pengar till våra gemensamma intressen. Socialdemokratin levererar och bevisar återigen att man är Sveriges stora välfärdsparti. I motsättning till partierna ute på högerkanten och vår förra regering som mest som alltid hellre sänkte skatterna än att ge välfärden mer resurser.

Regeringen har satt stopp för nedskärningar och privatiseringar. Ett samhällsbygge på 60 miljarder kronor är påbörjat. Det innebär fler jobb, en bättre skola och framför allt minskade klyftor. För vi vill ha ett jämlikt samhälle som håller ihop.

Vi satsar bland annat i

– Den största bostadssatsningen på 20 år
– utbyggt bredband på landsbygden, och omlokalisering av statliga jobb till andra platser än storstäderna.
– över 50 000 nya utbildningsmöjligheter.
– 90 dagars garanti jobb,praktik eller utbildning inom 90 dagar.

– 10 miljarder för fler anställda i välfärden och riktade satsningar på sjukvård och äldreomsorg.
– 13000 fler lärare och höjda lärarlöner.
– Mindre barngrupper.

Som ett exempel på hur satsningarna kan se ut i praktiken nära oss, så kan man kolla på madesjö förskola där man redan nu kan utöka med 2,5 tjänst för att minska barngrupperna.

Gå gärna in och läs om hela budgeten nedan.
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Budget-2017/

Följ med oss och gå i Kalmarsunds Pridefestival på lördag

Läs med webReader

Vi samlas i Kalmarsundsparken kl 13.00 och går tillsammans med våra partikamrater i Kalmar län och deltar glatt på

Årets stora färgsprakande glädjeyra – tänk konfetti

Kom ut, klä av dig, klä om dig och klä på dig – med andra ord kom som du är i regnbågens färger och var med och gör Kalmarsund Pride till din, min och vår festival! Förbered dig redan nu! Den 10 september 2016 går länets andra Prideparad av stapeln! Med facit i hand önskar vi mer musik, massor av musik, instrument, skrammel och dunka dunka! Live eller transistor, rullbandspelare eller megafon, bara det låter! Välkommen till Kalmar! Vi ses snart!