Inbjudan till medlemsmöte

Läs med webReader

Arbetarekommunen bjuder in alla socialdemokrater i Nybro kommun till medlemsmöte måndagen 10/10 kl 18.30 i Pelarsalen, Kulturhuset Kristallen

På agendan

· Nominera ombud till partikongressen i Göteborg

· Partiarbete – hur bygger vi oss starkare

· Inför kyrkovalet

Här går startskottet för det arbete som ska göra socialdemokratin till vinnande politik även i Nybro Kommun

Hjärtligt Välkomna.

Styrelsen Nybro Arbetarekommun

Vi vill veta vad du tycker

Läs med webReader

Kom till Bäckebo marknad eller möt oss i Badhusparken

Imorgon lördag träffar ni oss på Bäckebo Marknad. Kom och berätta för oss vilka satsningar ni anser att kommunen bör göra med de välfärdsmiljoner som kommer från regeringen.

På söndag är vi i Badhusparken mellan kl 13.00 och 16.00 med samma önskan om att ni ska berätta för oss vilka satsningar ni anser att kommuner bör göra med de välfärdsmiljoner som kommer från regeringen.
Vi grillar korv och spelar lite kubb också

 

Halvvägs in i mandatperioden och budgeten för 2017 är presenterad.

Läs med webReader

Det känns varmt i hjärta och själ att regeringen satsar pengar till våra gemensamma intressen. Socialdemokratin levererar och bevisar återigen att man är Sveriges stora välfärdsparti. I motsättning till partierna ute på högerkanten och vår förra regering som mest som alltid hellre sänkte skatterna än att ge välfärden mer resurser.

Regeringen har satt stopp för nedskärningar och privatiseringar. Ett samhällsbygge på 60 miljarder kronor är påbörjat. Det innebär fler jobb, en bättre skola och framför allt minskade klyftor. För vi vill ha ett jämlikt samhälle som håller ihop.

Vi satsar bland annat i

– Den största bostadssatsningen på 20 år
– utbyggt bredband på landsbygden, och omlokalisering av statliga jobb till andra platser än storstäderna.
– över 50 000 nya utbildningsmöjligheter.
– 90 dagars garanti jobb,praktik eller utbildning inom 90 dagar.

– 10 miljarder för fler anställda i välfärden och riktade satsningar på sjukvård och äldreomsorg.
– 13000 fler lärare och höjda lärarlöner.
– Mindre barngrupper.

Som ett exempel på hur satsningarna kan se ut i praktiken nära oss, så kan man kolla på madesjö förskola där man redan nu kan utöka med 2,5 tjänst för att minska barngrupperna.

Gå gärna in och läs om hela budgeten nedan.
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Budget-2017/

Följ med oss och gå i Kalmarsunds Pridefestival på lördag

Läs med webReader

Vi samlas i Kalmarsundsparken kl 13.00 och går tillsammans med våra partikamrater i Kalmar län och deltar glatt på

Årets stora färgsprakande glädjeyra – tänk konfetti

Kom ut, klä av dig, klä om dig och klä på dig – med andra ord kom som du är i regnbågens färger och var med och gör Kalmarsund Pride till din, min och vår festival! Förbered dig redan nu! Den 10 september 2016 går länets andra Prideparad av stapeln! Med facit i hand önskar vi mer musik, massor av musik, instrument, skrammel och dunka dunka! Live eller transistor, rullbandspelare eller megafon, bara det låter! Välkommen till Kalmar! Vi ses snart!

Privatisering kära privatisering!

Läs med webReader

 

Tidigare i år var det den personliga assistansen Davidsson ville privatisera, turligt nog stoppades de planerna i fullmäktige. Men så är det nu dags för nästa försök denna gång är det dock våran mark och service avdelning som kan komma att säljas ut.

Alliansen och SPI har med stöd av Sverigedemokraterna beslutat om att införa utmaningsrätt. Nu drabbar det mark och service som omfattar allt så som gräsklippning, snöröjning skötsel av gator och torg mm. Att införa utmaningsrätt innebär att privata företag har rätt att lägga anbud på de delar som kommunen beslutat ska prövas. I förlängningen skulle en upphandlingsprocess starta utifrån LOU (lagen om offentlig upphandling).

Utmanare som nu finns till buds är ett företag startat 2016 utan anställda som menar att man kan göra Mark och Service uppgifter billigare. Alliansen hugger på den som barn efter julklappar på julafton. Inte nog med att anta utmaningen, man vill också besluta att detta ska vara en prioriterad fråga för Samhällsbyggnad.

Vi ställer oss inte emot möjliga effektiviseringsmöjligheter inom verksamheten, sådana möjligheter måste alltid tas till vara. Vi ställer oss dock emot att sälja ut och privatisera i dagens läge. Det finns redan idag uppdrag till Mark och service och våra bolag om att se över sina arbetssätt och hur de ska kunna samverka mer för att kunna effektivisera och förbättra verksamheten. Vi vill låta den översynen få ha sin gång. Det finns också tankar om en bolagisering av mark och service och det arbetet vill Vi påskynda.
Att då komma med ett nytt uppdrag ovan på detta ser vi bara är kontraproduktivt.

Reflektioner från höstens första omsorgsnämnd

Läs med webReader

Efter ett långt sommaruppehåll har nu politiken vaknat upp.

På omsorgsnämndens första sammanträde efter sommaren konstaterades att läget är allvarligt vad gäller plats på särskilt boende. Vi har omsorgstagare som blivit beviljade plats men inte kan flytta in pga platsbrist. Nu uppfyller Nybro kommun inte ens lagkravet på 90 dagars väntetid. I vissa fall har väntetiden passerats med hela 50 dagar. Detta är ett resultat av budgetnedskärningar
I kombination av att starten för ombyggnationen av Kvarnbacken dragit ut alldeles för långt på tiden. Därför vill vi uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att öppna boendeplatser på Kvarnbacken i väntan på start av ombyggnation. vilket vi lyckades få med alliansens ledamöter på.
Att dessa 90 dagar passerats med upp till 50 dagar är inte acceptabelt och nu måste femklövern agera. Om inte lagkravet om 90 dagar hålls innebär det också risk för att IVO kan göra föreläggande om vite på kommunen, vilket skulle kunna bli väldigt kostsamt.

För er som missat vilka som representerar Socialdemokraterna i omsorgsnämnden kommer här en uppfräschning

Stig-Roland Fagergård v. ordförande, Milla Dietrichsson och Martina Andersson ordinarie ledamöter
Eva Karlsson, Ingegerd Lagerkrantz och Catarina Bentsrud ersättare

Sviker C Bäckebo ?

Läs med webReader

I valrörelsen fanns en stark politisk vilja att alla skolor skulle bevaras, men har den styrande minoriteten med stöd av Sverigedemokraterna har inte givit budgetförutsättningar för att hålla det löftet.

Varje gång en ny verksamhetsplan och budget har beslutats i fullmäktige under denna mandatperioden, har vi Socialdemokrater föreslagit och finansierat mer pengar till Lärande och Kulturnämnden. Vid varje tillfälle har den styrande minoriteten och Sverigedemokraterna röstat ner de förslagen.

Idag ser vi konsekvenserna av de besparingar som nämnden tvingats göra på grund av minskad ram från fullmäktige.

Detta gör att vi idag har en ansträngd situation på alla våra skolor och stor andel av våra lärare anser att de inte hinner med sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt och att de inte har perioder av återhämtning.  Detta gäller som sagt på alla skolor i vår kommun men riskerar bli extra tydligt på en mindre skola där det kollegiala utbytet och stödet är mindre.

Till detta kommer en stor nationell lärarbrist där kommuner och privata skolhuvudmän bjuder över varandra i både lön och förbättrad arbetsmiljö.

Därför måste vi i Nybro kommun vara på tå och i framkant och inte bara ha bra skolresultat och trivsel för eleverna vi måste också jobba hårdare med lärarnas situation och säkerställa att det är attraktivt att jobba på alla våra skolor.

Här har vi inte lyckats fullt ut och Bäckebo är ett tydligt exempel. Att i det läget göra en snabb rekryteringsprocess för att om den misslyckas lägga skolan i malpåse är inte tillräckligt.  Vi i socialdemokraterna anser att det kommer vara ännu svårare att i lärarkrisens spår lösa bemanningen på en skola som ligger i malpåse än på en skola som är igång. Därför anser vi att förvaltningen ska få i uppdrag att jobba med två spår ett huvudspår och en reservplan.

Huvudspåret består i att

  • låta någon oberoende person titta på vad som gjort att lärarna valt att sluta
  • ta fram förslag för hur man kan skapa en miljö som får lärare att trivas på alla skolor och motverka de negativa effekter och den utsatthet som uppstår på en liten skola. Detta gäller tex  utveckla det kollegiala utbytet med lärare på andra skolor, tillgången till andra resurspersoner, elevhälsa eller annan funktion för att avlasta lärarna
  • att rekryteringsförsöken fortsätter för att kunna bemanna Bäckebo skola
  • samt att om detta misslyckas har en reservplan för att flytta eleverna till andra skolor
  • och att slutgiltigt beslut fattas i månadsskiftet juli/augusti

 

Att lägga en skola i malpåse på en ort som Bäckebo är ett sätt för den politiska ledningen att smita undan ett beslut om nedläggning. Om det finn politisk vilja måste man från politiken säkerställa att man skickar med resurser för att fullgöra den viljan. En vilja utan budgetmedel är bara valfloskler.

Kommer Centerpartiet att stå vid sitt ord i valrörelsen eller sviker de Bäckebo?

Ingen privatisering av personlig assistans!

Läs med webReader

Igår sa Oppositionen på fullmäktige nej till att privatisera den personliga assistansen.
Valfriheten blir sämre om kommunen inte längre går att välja som utövare inom den personliga assistansen. Redan Idag finns 21 privata alternativ till kommunens egen assistans med femklöverns förslag till total privatisering hade inte längre kommunen funnits att välja på. Idag väljer mer än hälften av brukarna kommunen som utförare det är ett kvitto på att det fungerar bra. Vi vill inte tvinga folk till privata alternativ de själva inte valt.
Då det i utredningen framhävs att de privata alternativen har andra förutsättningar inom anställningsformer, arbetstid, jourersättning, semester m.m kan förslaget bara ses som ett sätt för femklövern att i smyg och under täckmantel spara på personalkostnader och skjuta ifrån sig ansvaret.

Nya miljoner kan rädda välfärden!

Läs med webReader

Utöver de 56 miljoner som Nybro har erhållit för 2015–2016 satsar nu regeringen vidare på Nybro kommun med ytterligare 33 miljoner.
Det borgerliga styret i Nybro kan tacka sin stjärna för att landet styrs av en vänsterregering som förstår vikten av att välfärd kostar.

Vår regering ökar permanent bidragen till kommuner och landsting med tio miljarder kronor. På sikt kommer pengarna att fasas in i de generella statsbidragen, men till att börja med kommer kommuner och landsting som tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet att prioriteras.

Nu kommer fördelningen se annorlunda ut. I höstas var det ett tydligt fokus på asylsökande. Nu tittar man också på hur många nyanlända man tar emot.
Pengarna kommer inte att öronmärkas, vilket sannolikt kommer att välkomnas av många kommuner. Olika öronmärkta satsningar har varit en stor källa till irritation i kommunerna. Kommunen är skickad att planera sin verksamhet efter lokala förutsättningar.

För Nybros del innebär detta bidrag att vi borde kunna göra stora satsningar inom skola, barnomsorg och omsorg.

• Inom samtliga områden finns behov av fler händer.

• Vi har lång kö inom barnomsorgen, vilket skulle kunna avhjälpas med nya förskolelokaler.

• Eleverna trängs i för små klassrum.

• Omsorgspersonalen är extremt hårt belastad och sjukskrivningstalen är höga pga bl a detta.

• Sälja ut personlig assistans skulle kunna undvikas.

• SFI-undervisning måste starta tidigare.

• Våra nyanlända måste komma ut i praktik och arbete.

Listan kan göras lång, men det viktigaste är signalen från vår regering är att nu är det slut på skattesänkningar och istället satsning på välfärden som gäller. Åtta år av nedrustning inom våra viktigaste områden till förmån för mer i plånboken hos redan välbeställda människor samt stora summor som lämnat landet till skatteparadis.

Tyvärr har vi socialdemokrater inte majoriteten i Nybro och kan därför inte garantera att rätt åtgärder genomförs. Vi kan bara konstatera att förutsättningarna finns.

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp

Stig-Roland Fagergård