Läs med webReader

Hej
Vi vill härmed bjuda in er till medlemsmöte där vi vill höra era funderingar kring vilka prioriteringar vi ska göra i kommunbudgeten 2018-2020.
Vi kommer också påbörja arbetet med nomineringar och prioritering av valfrågor 2018
Hjärtligt välkommen till VIP-läktaren i Ishallen kl 18.00 torsdag den 18 maj.

Bilder och ord från 1:a maj

Läs med webReader

Vi i Nybro arbetarkommun vill tacka alla er som var med och firade 1:a maj med oss. Vi marscherade från Kristallen ackompanjerade av Nybro musikkår och drillflickorna, alltid lika festligt. Vid ankomst till Badhusparken var vi ca 70 personer i tåget som marscherade under våra röda fanor och för att vi ska fortsätta utveckla  Svenska modellen och satsa på vår välfärd. I Badhusparken underhöll Thea och Rasmus och Tomas Eneroth höll ett bra och stimulerande tal.

Vi tackar genom att publisera bilder från vårt firande i Nybro och valda delar av det tal som vår partiledare och statsminister höll i Malmö. Det är ord som sitter i hjärtat på oss socialdemokrater. Det handlar om den tron vi har på framtiden och vårt svenska samhälle, det är detta som gör att vi är just socialdemokrater och det är detta som skiljer oss från andra partier.

”Det är just framtidstron jag vill tala om idag. Den är så oerhört viktig. Var och en av oss måste kunna känna i hjärtat, att morgondagen bär på något ännu bättre för mig och min familj. Annars växer så lätt en likgiltighet. Som blir till uppgivenhet. Som blir till en vrede; en jakt på syndabockar; en känsla av allas krig mot alla.

……

För mig är detta vad den svenska modellen alltid gått ut på. Vi ska använda styrkan som finns i gemenskapen, till att göra var och en av oss lite tryggare, lite modigare, som i sin tur gör att vi får en ännu starkare gemenskap.

…..

Vänner, det är såhär jag vill leda Sverige.

När debatten dras mot sina extremer, ska vi socialdemokrater orka stå för både – och. Både hårda mot brotten – och mot brottens orsaker. Både plikt att arbeta – och rätt till en stark välfärd. Både skarp demokratisk debatt – och beredskap att samarbeta för Sveriges bästa.

I tider av polarisering, av rasism, antisemitism och fanatism, ska Socialdemokraterna vara en samlande kraft, i centrum av svensk politik.

Låt andra ägna sig åt låtsasutspel och spelteorier, i den svenska blockpolitikens sista dödsryckningar. Vi ska bygga Sverige!

Och i det här samhällsbygget, vill jag ha med dig.

Vi vet bara två saker om framtiden: Att den kommer bli annorlunda. Och att inget är förutbestämt. Framtiden är vår att forma. Du har makten att förändra den. Och du är inte ensam! Vi gör det tillsammans!

När samhället hotas av politiska extremister och religiösa fundamentalister, har varje demokrat en plikt att kliva fram.

Så kliv fram! Med dina idéer. Din kraft. Din vilja! Bli en av dem, som i framtiden kan säga: Jag var med – och skapade trygghet i en ny tid! ”

 

1:a majfirande i Nybro

Bild

Läs med webReader

Fira 1:a maj i Nybro

10.00 Vi samlas vid Kulturhuset Kristallen 10.10 Nybro musikkåren spelar
10.30 Avmarsch mot Badhusparken.
Thea Lundgren uppträder
Huvudtalare Tomas Eneroth gruppledare i riksdagen
Ungdomstalare Naemi Hammarstedt, Nybro, SSU
Kommunal bjuder barnen pa godis IF Metall bjuder pä korva

Vid regn är vi i Kulturhuset Kristallen

ÅRSMÖTE MED JUBILEUMSFEST!

Läs med webReader

Nybro Socialdemokratiska Arbetarekommun bjuder in ny och gamla medlemmar til årsmöte och jubileumsfest lördagen den 11 mars 2017. Vi kommer hålla till i kulturhuset kristallen i Nybro, där börjar vi kl 1700.
1700
Vi börjar med Årsmötesförhandlingar och så kommer även Nybro ungdomsblåsorkester och spelar.
1830
Så blir det trerätters middag och underhållning.
Hjärtligt välkommna
Kostnad 150 kr/kuvert OSA senast 2017-03-05
info@socialdemokraternanybro.se eller 070-5505143

Läs med webReader

Vår vän och partikamrat Hans har nu efter en tids sjukdom lämnat oss. Det var i lördags som han somnade in i sitt hem 78 år gammal. Vi minns Hans med värme och tacksamhet, för det engagemang och arbete han lagt ner i vårt parti och för arbetarrörelsen.
image

Mikael Svanström sjuk

Läs med webReader
Tyvärr är Mikael Svanström sjuk och det är idag oklart när han kommer tillbaka till politiken. Vi har i nuläget inte har utsett någon person för att ta Mikaels roll under hans sjukdom. Hittills har allt varit ganska oklart och i väntan på att vi vet mer kommer vi som har uppdrag som vice ordförande i nämnder och styrelser att dela på uppgifterna och ni är välkomna att kontakta oss.  Vi ska göra vårt bästa för att snabbt kunna besvara era frågor. Då vi inte är heltidspolitiker kan vi inte alltid svara direkt men lämna då ett meddelande så återkommer vi.
Ifall ni är osäker på vem som kan vad så kommer här en uppfräschning
Martina Aronsson KSAU, LoK, gruppledare KF
Stigroland Fagergård KSAU, Omsorgen
Lennart Storm Teknik och Samhällsbyggnad
AnnChristin Quist-Karlsson Individ och Familj
Ann Hammenholt Myndighetsnämnden
Börje Slättman Nybro Bostads AB
Anders Lundell Energibolagen

Viktig satsning!

Läs med webReader

Välfärden i Sverige har under den förra regeringen fått stå åt sidan till förmån för ofinansierade skattesänkningar och privata vinstintressen.
Ofta har vi fått höra om för stora barngrupper i skola och förskola, lärare och pedagoger som larmar om en allt sämre arbetsmiljö för både barn och vuxna, föräldrar som känner otrygghet för att lämna sina barn till skola och förskola.

Trots dessa signaler har ingenting gjorts.

Därför är det nu riktigt glädjande att höra att handlingsförlamningen är över. Från kommunens förskolor får vi nu höra att de satsningar regeringen genomfört nu kommer till del.

Texten nedanför är delar ur den sammanfattning av satsningen som Marita Ljungberg förskolechef presenterade inför lärande och kulturnämnden.

Utifrån barnens perspektiv. Vi får en lugnare miljö, bättre anknytning vid inskolning, mer talutrymme för varje barn, nya lek konstellationer bildas när gruppen och antalet barn i gruppen förändras. Bättre byggda och anpassade miljöer för barnens lek och aktivitet, barnen lyfter och en ökad utveckling sker. Det uppstår färre konflikter. Bättre närvaro i leken/aktiviteten och utökad uthållighet då det uppstår färre störmoment.
Barnens självständighet utvecklas mer och deras kompetens ökar. Vi får gladare barn som blir sedda.

Och utifrån pedagogernas perspektiv har det skapat bättre arbetsmiljö med minskad stress och ökad arbetsglädje. Personalens kompetens ökar då möjlighet att utöva sitt lärande ökar.

Inför en social översiktsplan

Läs med webReader

Vi socialdemokrater vill se en modern socialpolitik för att öka jämlikheten och framtidstron i hela vår kommun. Fler behöver komma i arbete och klara skolan. Segregationen behöver brytas. Därför lägger jag fram ett förslag på att införa en social översiktsplan för att öka precisionen i socialpolitiken och effektivare utforma insatser för att fler ska inkluderas i samhällsgemenskapen.
Idag ser vi hur svensk ekonomi går starkt, och regeringen ledd av Stefan Löfven (S) investerar kraftigt i jobb, välfärd och utbildning. Det är bra förutsättningar för samhällsbyggande.
Samtidigt är det tydligt att den goda utvecklingen inte kommer alla till del. Årtionden av ökade klyftor har präglat vårt samhälle. Forskningen visar att skillnader i skolresultat speglas av dina föräldrars klassbakgrund. Mellan stadsdelar finns stora skillnader i livslängd, hälsa och trygghet. Arbetslösheten är i dag betydligt högre bland utrikesfödda.
Det är uttryck för djupa orättvisor som vi måste övervinna.
En anknytande diskussion är den aktuella frågan om integrationen. En förenkling av de senaste tio årens debatt har varit en konfliktlinje mellan skattesänkningar och företagssubventioner – eller olika typer av åtgärder.
Det första alternativet provade vi i åtta år med borgerliga skattesänkningar. Vi fick ett tydligt facit: de rika blev rikare – utan att arbetslösheten sjönk. Tvärtom faktiskt. Men likaså har olika typer av breda program och åtgärder också många gånger haft stora brister.
Lösningen handlar istället om jämlika livsvillkor. I praktisk politik innebär det kvalitativa, riktade insatser som ger resultat. Just därför behöver vi en social översiktsplan.
Precis som kommunens planer för hur bostäder, vägar och natur ska samspela krävs samma precision för social hållbarhet.
En social översiktsplan skulle ge möjlighet att på trappuppgångsnivå kartlägga var risker för missbruk, arbetslöshet och skolmisslyckanden är som störst. Det skulle ge en helt annan träffsäkerhet att använda rätt verktyg för godkända betyg i skolan eller vägar in på arbetsmarknaden. Detta i samverkan med socialtjänst, föreningsliv och sjukvård för att också kunna övervinna psykisk ohälsa eller social oro som ofta är en del av problematiken.
Att bygga en jämlik kommun som håller ihop är det bästa sättet att möta segregation och välkomna fler i samhällsgemenskapen. Med en social översiktsplan kommer satsningarna på jobb, utbildning och välfärd närmare våra kommuninvånare och ger förutsättningar för att fler ges friheten att forma sina liv tillsammans med andra. Det är socialdemokratisk politik.
Därför yrkar undertecknad att Nybro kommun arbetar fram en social översiktsplan.

Stig-Roland Fagergård (S)