SOCIALDEMOKRATERNA I NYBRO

KF, Nämnder och Styrelser BLI MEDLEM

Pressmeddelande

Tobias Fagergård (S) nomineras till vice ordförande i kommunstyrelsen Mikael Svanström meddelande för ett par månader sen att han vid årsskiftet lämnar posten som vice ordförande i kommunstyrelsen. Sedan dess har ett arbete att ta fram hans ersättare pågått. Under lördagen 24/10 genomfördes ett medlemsmöte i Nybro arbetarekommun för att välja vem man till kommunfullmäktige…

Läs mer

Välfärdssatsning på riktigt

Läs mer

Vår uppmaning, kommunens politiska majoritet måste visa mod.

Den 18 augusti sammanträder Individ- och familjenämnden. På dagordningen står en rad förslag till budgetbesparingar. Tillsammansmed besparingsförslagen lyfts även de tillhörande risk- och konsekvensanalyser som förvaltningens tjänstemän jobbat fram under året.Socialdemokraterna i IFN har med största ödmjukhet bemött de ekonomiska utmaningar som nämnden står inför. Målbilden har ständigt varit att hitta kompromisser som alla kan…

Läs mer

Isabell Lindalen ny vice ordförande i Nybro arbetarekommun

På kvällens konstituerande styrelsemöte valdes Isabell Lindalen till Vice ordförande i Nybro arbetarekommun. Jag ser verkligen fram emot att ha Isabel som vice ordförande i styrelsen. Hon har en härlig energi och ett brinnande socialdemokratiskt hjärta. Hon kommer bidra med nya synvinklar i styrelsearbetet och utvecklingen av vår parti. Att hon nu kommer in i…

Läs mer
facebook Twitter Email