SOCIALDEMOKRATERNA I NYBRO

KF, Nämnder och Styrelser BLI MEDLEM

Info angående besparingar i Omsorgsnämnden

Vid omsorgsnämndens decembermöte antogs årsbudgeten  för 2021 där alliansens beslut om neddragningarna på grundbemanningen inom särskilt boende fanns med. Vi socialdemokrater kunde inte acceptera detta utan lämnade följande protokollsanteckning: Vi socialdemokrater har full förståelse för att förvaltningsledningen lägger ett förslag till budget i förhållande till de besparingsförslag man ålagts. Vår oro ligger i att dessa…

Läs mer

Pressmeddelande

Tobias Fagergård (S) nomineras till vice ordförande i kommunstyrelsen Mikael Svanström meddelande för ett par månader sen att han vid årsskiftet lämnar posten som vice ordförande i kommunstyrelsen. Sedan dess har ett arbete att ta fram hans ersättare pågått. Under lördagen 24/10 genomfördes ett medlemsmöte i Nybro arbetarekommun för att välja vem man till kommunfullmäktige…

Läs mer

Välfärdssatsning på riktigt

Läs mer

Vår uppmaning, kommunens politiska majoritet måste visa mod.

Den 18 augusti sammanträder Individ- och familjenämnden. På dagordningen står en rad förslag till budgetbesparingar. Tillsammansmed besparingsförslagen lyfts även de tillhörande risk- och konsekvensanalyser som förvaltningens tjänstemän jobbat fram under året.Socialdemokraterna i IFN har med största ödmjukhet bemött de ekonomiska utmaningar som nämnden står inför. Målbilden har ständigt varit att hitta kompromisser som alla kan…

Läs mer
facebook Twitter Email