Nyheter

Landsbygdsfond!

Vid Nybros KS sammanträde 27 nov 2017, i samband med att ärendet avstämning kommunplanen 2018 behandlades yrkade socialdemokraterna att man skulle tillskapa en landsbygdsfond med 1,5 mkr i 2018 års driftbudget eftersom årsbokslutet visar ett stort överskott. Från fonden skulle föreningar mfl ute i de mindre tätorterna kunna söka pengar till trivselskapande åtgärder mm. KSau…

Läs mer

Regeringen reagerar i LSS-frågan!

Efter en höstbudget med stora satsningar på inte minst barnfamiljer och pensionärer har regeringen valt att sätta ner foten i LSS-frågan. ”Regeringen arbetar nu med att ta fram ett förslag till lagändring som innebär ett återställande av tidigare ordning så att assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Regeringen avser samtidigt…

Läs mer

Varför går det bra för Nybro?

Det går bra för Nybro, skriver Christina Davidsson (c) i Nybro tidning den 19 oktober 2017. Naturligtvis kan Christina Davidsson (c) berätta att det går bra för Nybro när den socialdemokratiska regeringen har skickat ca 120 mkr till henne och den övriga femklövern eller ska vi kalla den treklövern eftersom liberalerna har en socialde-mokratisk ledamot i…

Läs mer

Trygghetsboende

Vid omsorgsnämndens sammanträde i Nybro den 7 november 2017 fanns ett ärende om att yttra sig om ett medborgarförslag från Lenitha Petersson med flera om att det är hög tid att skapa ett centralt trygghetsboende i Nybro. Femklövern föreslog att lämna följande yttrande till Kommunstyrelsen: ”Omsorgsnämnden har tidigare påtalat vikten av ett trygghetsboende i Nybro…

Läs mer
facebook Twitter Email