Vi söker dig som vill bli nämndeman/kvinna

På grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner för personer i riskgrupper för Corona, och en relativt hög medelålder på våra nämndemän, så ska nu nämndemannakåren utökas.

Därför söker vi nu personer under 50 som inte tillhör någon riskgrupp till att ta ett nämndemannauppdrag.

Nämndemännen är svenska folkets representanter i domstolarna. Valbar till nämndeman är varje myndig svensk medborgare som är bosatt inom den kommun som väljer honom/henne. Vid val av nämndemän ska kommunerna sträva efter att gruppen av nämndemän får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke.

Vill du veta mer om uppdraget hittar du informationen här http://www.blinamndeman.se/Bli-namndeman/Om-uppdraget/Är du intresserad av ett nämndemannauppdrag anmäl ditt intresse till info@socialdemokraternanybro.se senast 7 juni.

facebook Twitter Email