OBS ändrat datum. Digitalt årsmöte tisdag 9/6 kl.18.00

Äntligen ska vi genomföra årets årsmöte om än i mindre skala.
mötet kommer att genomföras digitalt via ett system som heter Zoom.

Mer information kommer vi Mail eller per post.

Har du inte möjlighet att själv hantera att delta via zoom, ta kontakt med din S förening eller kansliet så ska vi hjälpa er så att ni kan delta.

på mötet kommer årsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens ansvarsfrihet samt val att genomföras.
Övriga punkter kommer att avhandlas på ett möte till hösten

hälsningar styrelsen

facebook Twitter Email