Omsorgskrisen kunde avvärjts redan 2015!

Tre år för sent mina vänner!
Den styrande femklövern säger sig nu att man sätter ner foten för att bygga ett nytt
särskilt boende plus ett trygghetsboende vid fastigheten Tor jämte Kulturhuset
Kristallen. Ni säger att det blir beslut till våren om bygga och byggstart till årsskiftet
för det kommer ett val i mellan. Ni säger också att det är en privat aktör som ska bygga och sen hyra ut till kommunen. Först vill jag påstå att ni sätter ner foten tre år för sent,vi har nu 32 i kö till särskilt boende plus 10 som har ansökt om särskilt boende, jag vill nog säga att vi närmar oss en kris inom omsorgen kanske lite snällt sagt av mig. Vi socialdemokrater har i våra budgetförslag dom senaste tre åren haft med som förslag att vi behöver bygga ett särskilt boende med 32 platser för klara våra åtagande mot våra gamla. Hade man följt det förslaget som socialdemokraterna la fram i omsorgsnämnden den 25/3- 2015 om att bygga ett nytt särskilt boende, som antogs som ett enigt beslut i omsorgsnämnden så hade vi varit i mål nu.

När budgeten skulle tas i Ks den 25/5 röstade femklövern ner förslaget, det vill säga man körde över sin egen nämnd som ansvarar för omsorgsfrågor. Socialdemokraterna hade 2014 samma idé om att en privat aktör skulle bygga ett nytt särskilt boende som vi senare skulle hyra.

Då skrev Christina Davidson på sin blogg den 30 juni 2014 som jag nu citerar:

” Istället för att införa vettiga internhyror, baserade på det idag relativt låga ränteläget,avskrivningar, drift, erforderliga investeringar etc, står man nu i begrepp att hyra av en aktör som utöver ovan nämnda poster även har ett avkastningskrav på 5-6%, dvs ett vinstpåslag. Vid en internhyra betalar man till sig själv, vid extern hyra förflyttas kapitalet till en privat aktör utanför kommunens gränser. Nu flyttar man välfärdspengar till privata fastighetsbolag som självklart har ett vinstintresse. Är detta sann socialdemokratisk politik??” Slut citat.

Då var det annat ljud i skällan än vad det låter nu, kan det vara makten som förändrar människan? Nu har vi ju precis bildat ett eget fastighetsbolag som heter Nybro Brunn och där är avkastningskravet bara 1% för att hålla ner hyran. Socialdemokraterna i Nybro kommun tycker då att vårt eget bolag bygger ett nytt särskilt boende som kommer bli billigare för våra kommuninnevånare.
Jag nämnde att vi har en kris i omsorgen, vi har också stora problem i korttiden med långa köer som drabbar våra invånare som jag har fått beskrivet för mig från vår personal och anhöriga som hör av sig, men jag väljer av respekt att inte blotta detta i media, kanske något för den undersökande journalistiken att titta på?
Men som avlutning vill jag bara säga att ni sätter ner foten 3 år för sent, hade ni lyssnat på oss socialdemokrater och framförallt på er egen nämnd, så hade vi aldrig behövt skriva detta men nu kände vi oss tvungna att tala om sanningen.

Vice kso Mikael Svanström (S)
Vice ord. Omsorgsnämnden Stig-Roland Fagergård (S)

facebook Twitter Email