Bilder och ord från 1:a maj

Läs med webReader

Vi i Nybro arbetarkommun vill tacka alla er som var med och firade 1:a maj med oss. Vi marscherade från Kristallen ackompanjerade av Nybro musikkår och drillflickorna, alltid lika festligt. Vid ankomst till Badhusparken var vi ca 70 personer i tåget som marscherade under våra röda fanor och för att vi ska fortsätta utveckla  Svenska modellen och satsa på vår välfärd. I Badhusparken underhöll Thea och Rasmus och Tomas Eneroth höll ett bra och stimulerande tal.

Vi tackar genom att publisera bilder från vårt firande i Nybro och valda delar av det tal som vår partiledare och statsminister höll i Malmö. Det är ord som sitter i hjärtat på oss socialdemokrater. Det handlar om den tron vi har på framtiden och vårt svenska samhälle, det är detta som gör att vi är just socialdemokrater och det är detta som skiljer oss från andra partier.

”Det är just framtidstron jag vill tala om idag. Den är så oerhört viktig. Var och en av oss måste kunna känna i hjärtat, att morgondagen bär på något ännu bättre för mig och min familj. Annars växer så lätt en likgiltighet. Som blir till uppgivenhet. Som blir till en vrede; en jakt på syndabockar; en känsla av allas krig mot alla.

……

För mig är detta vad den svenska modellen alltid gått ut på. Vi ska använda styrkan som finns i gemenskapen, till att göra var och en av oss lite tryggare, lite modigare, som i sin tur gör att vi får en ännu starkare gemenskap.

…..

Vänner, det är såhär jag vill leda Sverige.

När debatten dras mot sina extremer, ska vi socialdemokrater orka stå för både – och. Både hårda mot brotten – och mot brottens orsaker. Både plikt att arbeta – och rätt till en stark välfärd. Både skarp demokratisk debatt – och beredskap att samarbeta för Sveriges bästa.

I tider av polarisering, av rasism, antisemitism och fanatism, ska Socialdemokraterna vara en samlande kraft, i centrum av svensk politik.

Låt andra ägna sig åt låtsasutspel och spelteorier, i den svenska blockpolitikens sista dödsryckningar. Vi ska bygga Sverige!

Och i det här samhällsbygget, vill jag ha med dig.

Vi vet bara två saker om framtiden: Att den kommer bli annorlunda. Och att inget är förutbestämt. Framtiden är vår att forma. Du har makten att förändra den. Och du är inte ensam! Vi gör det tillsammans!

När samhället hotas av politiska extremister och religiösa fundamentalister, har varje demokrat en plikt att kliva fram.

Så kliv fram! Med dina idéer. Din kraft. Din vilja! Bli en av dem, som i framtiden kan säga: Jag var med – och skapade trygghet i en ny tid! ”

 

1:a majfirande i Nybro

Bild

Läs med webReader

Fira 1:a maj i Nybro

10.00 Vi samlas vid Kulturhuset Kristallen 10.10 Nybro musikkåren spelar
10.30 Avmarsch mot Badhusparken.
Thea Lundgren uppträder
Huvudtalare Tomas Eneroth gruppledare i riksdagen
Ungdomstalare Naemi Hammarstedt, Nybro, SSU
Kommunal bjuder barnen pa godis IF Metall bjuder pä korva

Vid regn är vi i Kulturhuset Kristallen

Mikael Svanström sjuk

Läs med webReader
Tyvärr är Mikael Svanström sjuk och det är idag oklart när han kommer tillbaka till politiken. Vi har i nuläget inte har utsett någon person för att ta Mikaels roll under hans sjukdom. Hittills har allt varit ganska oklart och i väntan på att vi vet mer kommer vi som har uppdrag som vice ordförande i nämnder och styrelser att dela på uppgifterna och ni är välkomna att kontakta oss.  Vi ska göra vårt bästa för att snabbt kunna besvara era frågor. Då vi inte är heltidspolitiker kan vi inte alltid svara direkt men lämna då ett meddelande så återkommer vi.
Ifall ni är osäker på vem som kan vad så kommer här en uppfräschning
Martina Aronsson KSAU, LoK, gruppledare KF
Stigroland Fagergård KSAU, Omsorgen
Lennart Storm Teknik och Samhällsbyggnad
AnnChristin Quist-Karlsson Individ och Familj
Ann Hammenholt Myndighetsnämnden
Börje Slättman Nybro Bostads AB
Anders Lundell Energibolagen

Vi vill veta vad du tycker

Läs med webReader

Kom till Bäckebo marknad eller möt oss i Badhusparken

Imorgon lördag träffar ni oss på Bäckebo Marknad. Kom och berätta för oss vilka satsningar ni anser att kommunen bör göra med de välfärdsmiljoner som kommer från regeringen.

På söndag är vi i Badhusparken mellan kl 13.00 och 16.00 med samma önskan om att ni ska berätta för oss vilka satsningar ni anser att kommuner bör göra med de välfärdsmiljoner som kommer från regeringen.
Vi grillar korv och spelar lite kubb också

 

Följ med oss och gå i Kalmarsunds Pridefestival på lördag

Läs med webReader

Vi samlas i Kalmarsundsparken kl 13.00 och går tillsammans med våra partikamrater i Kalmar län och deltar glatt på

Årets stora färgsprakande glädjeyra – tänk konfetti

Kom ut, klä av dig, klä om dig och klä på dig – med andra ord kom som du är i regnbågens färger och var med och gör Kalmarsund Pride till din, min och vår festival! Förbered dig redan nu! Den 10 september 2016 går länets andra Prideparad av stapeln! Med facit i hand önskar vi mer musik, massor av musik, instrument, skrammel och dunka dunka! Live eller transistor, rullbandspelare eller megafon, bara det låter! Välkommen till Kalmar! Vi ses snart!

Reflektioner från höstens första omsorgsnämnd

Läs med webReader

Efter ett långt sommaruppehåll har nu politiken vaknat upp.

På omsorgsnämndens första sammanträde efter sommaren konstaterades att läget är allvarligt vad gäller plats på särskilt boende. Vi har omsorgstagare som blivit beviljade plats men inte kan flytta in pga platsbrist. Nu uppfyller Nybro kommun inte ens lagkravet på 90 dagars väntetid. I vissa fall har väntetiden passerats med hela 50 dagar. Detta är ett resultat av budgetnedskärningar
I kombination av att starten för ombyggnationen av Kvarnbacken dragit ut alldeles för långt på tiden. Därför vill vi uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att öppna boendeplatser på Kvarnbacken i väntan på start av ombyggnation. vilket vi lyckades få med alliansens ledamöter på.
Att dessa 90 dagar passerats med upp till 50 dagar är inte acceptabelt och nu måste femklövern agera. Om inte lagkravet om 90 dagar hålls innebär det också risk för att IVO kan göra föreläggande om vite på kommunen, vilket skulle kunna bli väldigt kostsamt.

För er som missat vilka som representerar Socialdemokraterna i omsorgsnämnden kommer här en uppfräschning

Stig-Roland Fagergård v. ordförande, Milla Dietrichsson och Martina Andersson ordinarie ledamöter
Eva Karlsson, Ingegerd Lagerkrantz och Catarina Bentsrud ersättare

Sviker C Bäckebo ?

Läs med webReader

I valrörelsen fanns en stark politisk vilja att alla skolor skulle bevaras, men har den styrande minoriteten med stöd av Sverigedemokraterna har inte givit budgetförutsättningar för att hålla det löftet.

Varje gång en ny verksamhetsplan och budget har beslutats i fullmäktige under denna mandatperioden, har vi Socialdemokrater föreslagit och finansierat mer pengar till Lärande och Kulturnämnden. Vid varje tillfälle har den styrande minoriteten och Sverigedemokraterna röstat ner de förslagen.

Idag ser vi konsekvenserna av de besparingar som nämnden tvingats göra på grund av minskad ram från fullmäktige.

Detta gör att vi idag har en ansträngd situation på alla våra skolor och stor andel av våra lärare anser att de inte hinner med sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt och att de inte har perioder av återhämtning.  Detta gäller som sagt på alla skolor i vår kommun men riskerar bli extra tydligt på en mindre skola där det kollegiala utbytet och stödet är mindre.

Till detta kommer en stor nationell lärarbrist där kommuner och privata skolhuvudmän bjuder över varandra i både lön och förbättrad arbetsmiljö.

Därför måste vi i Nybro kommun vara på tå och i framkant och inte bara ha bra skolresultat och trivsel för eleverna vi måste också jobba hårdare med lärarnas situation och säkerställa att det är attraktivt att jobba på alla våra skolor.

Här har vi inte lyckats fullt ut och Bäckebo är ett tydligt exempel. Att i det läget göra en snabb rekryteringsprocess för att om den misslyckas lägga skolan i malpåse är inte tillräckligt.  Vi i socialdemokraterna anser att det kommer vara ännu svårare att i lärarkrisens spår lösa bemanningen på en skola som ligger i malpåse än på en skola som är igång. Därför anser vi att förvaltningen ska få i uppdrag att jobba med två spår ett huvudspår och en reservplan.

Huvudspåret består i att

  • låta någon oberoende person titta på vad som gjort att lärarna valt att sluta
  • ta fram förslag för hur man kan skapa en miljö som får lärare att trivas på alla skolor och motverka de negativa effekter och den utsatthet som uppstår på en liten skola. Detta gäller tex  utveckla det kollegiala utbytet med lärare på andra skolor, tillgången till andra resurspersoner, elevhälsa eller annan funktion för att avlasta lärarna
  • att rekryteringsförsöken fortsätter för att kunna bemanna Bäckebo skola
  • samt att om detta misslyckas har en reservplan för att flytta eleverna till andra skolor
  • och att slutgiltigt beslut fattas i månadsskiftet juli/augusti

 

Att lägga en skola i malpåse på en ort som Bäckebo är ett sätt för den politiska ledningen att smita undan ett beslut om nedläggning. Om det finn politisk vilja måste man från politiken säkerställa att man skickar med resurser för att fullgöra den viljan. En vilja utan budgetmedel är bara valfloskler.

Kommer Centerpartiet att stå vid sitt ord i valrörelsen eller sviker de Bäckebo?

1:a majfirande i Nybro

Läs med webReader

Tillsammans för Sverige

Tack till alla er som deltog i årets första maj tåg i Nybro.

Tillsammans mot klyftor!! Stå upp för den svenska modellen!! Förbättra lägsta pensionerna!! Kulturskolan gör Nybro rikare!! Slopa delade turer!!

Det var några av de budskap som förmedlades idag.

På plakaten kunde man också läsa vad man bör göra för de 33 miljoner som Nybro får i ökade statsbidrag

  • fler medarbetare i välfärden
  • bygg fler förskolor och mindre barngrupper i förskolan

Talare var Djamila Kamaeva från SSU i Kalmar och Anders Henriksson nyvald distriktsordförande i Kalmar läns partidistrikt, landstingsråd och vice ordförande i SKL.

Talen handlade om de utmaningar och möjligheter som kommer med en ökande befolkning vikten av att vi blir fler invånare. Det handlade också om vikten av jämlikhet och att utveckla den svenska modellen. Vi har nu en regering som ger verktyg ut till kommuner och landsting och det handlar om att använda dem rätt.

 

Samhällsbygget har börjat

Läs med webReader

Åtta år av skattesänkar- och nedskärningspolitik är äntligen slut. Regeringen har vänt utvecklingen och nu investerar regeringen i det gemensamma samhällsbygget.

Tillsammans med Vänsterpartiet presenterar vi en vårbudget som både hanterar aktuella utmaningar och satsar framåt för att den svenska modellen ska stå stark idag, imorgon men även i framtiden.

Sverige går bra – vi har hög tillväxt. Högre än i Tyskland, högre än i USA och högre än i alla våra nordiska grannländer. Enligt tidningen Financial Times är vi faktiskt sexa i världen!

Arbetslösheten är den lägsta på sju år. Dessutom har de offentliga finanserna kraftigt förbättrats, trots ökade kostnader för flyktingmottagandet.

I vårbudgeten fortsätter regeringen att hantera flyktingsituationen och pekar ut riktningen för framtiden där samhällsbygget går före nya skattesänkningar. Med den svenska modellen som grund och moderniseringen som verktyg ska vi ta oss an vårt lands utmaningar. Vi ska fortsätta att se till att människor har ett jobb att gå till, att vi har en bra skola där lärarna får bättre förutsättningar och minskade klimatutsläpp.

Migrationsverket får redan i år ökade anslag för att hantera det stora antalet asylsökande. Samtidigt förbättrar vi förutsättningarna för nyanländas etablering i Sverige och effektiviserar återvändandearbetet. Medel avsätts för bland annat språkinsatser och kompetenskartläggning för asylsökande samt validering för nyanlända. Ett nytt snabbspår för nyanlända entreprenörer inrättas.

Utöver det ger regeringen i år Polisen ökade resurser. Närpolisen förstärks, arbetet mot hatbrott prioriteras och arbetet mot terrorism förstärks när Säkerhetspolisen ges utökade resurser.  Migrationsverket får förstärkta resurser för att öka säkerheten på asylboenden och regeringen stärker det förebyggande arbetet för ett öppet samhälle, mot våldsbejakande extremism och rasism.

Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020 och regeringens jobbagenda består av satsningar på kompetens, utbildning och matchning, investeringar för framtiden i bland annat bostäder och infrastruktur samt en aktiv näringspolitik för fler och växande företag. Satsningar på välfärden är också en förutsättning för fler jobb.

I höst kommer vi med förslag på de största permanenta höjningarna av det generella statsbidraget till kommunerna sedan det infördes i mitten av 90-talet. Välfärdsmiljarderna kommer göra skillnad. Kommunerna kommer att kunna anställa fler lärare, fler socialsekreterare, fler specialpedagoger, fler undersköterskor och fler läkare. Det är bra. För alla som bor i Sverige.

Tillsammans utvecklar vi Sverige och bygger samhället starkare.

Detta ger totalt 385 miljoner till Kalmar län och utav dessa får Nybro kommun ca 33,5 miljoner kronor för 2017.

Pengar för att stärka välfärden, pengar för fler händer i omsorgen, mer personal i skolorna, mindre grupper i förskolan. Pengar för att skapa fler arbetstillfällen, förskolor och bostäder.

Pengar för att fortsätta utveckla Nybro kommun