Landsbygdsfond!

Vid Nybros KS sammanträde 27 nov 2017, i samband med att ärendet avstämning kommunplanen 2018 behandlades
yrkade socialdemokraterna att man skulle tillskapa en landsbygdsfond med 1,5 mkr i 2018 års driftbudget eftersom årsbokslutet visar ett stort överskott. Från fonden skulle föreningar mfl ute i de mindre tätorterna kunna söka pengar till trivselskapande åtgärder mm. KSau skulle vara instans för att besluta i ansökningarna.
Detta förslag röstade centerpartiet och KD ned, vilket måste ses som att man inte är de landsbygdsföreträdare man utgör sig för. Moderater och SD avstod medan vänstern stödde förslaget.
Socialdemokraterna ser denna fond som fortsättning på sin landsbygdssatsning. I kommunplanen 2018-2020 fick man ju igenom 1 mkr till utökad lokaltrafik mellan landsbygd och centralort.
facebook Twitter Email