Fullmäktigekandidat nr 3!

Namn: Per-Olof ”Bobo” Berg
Ålder: 63 år
Arbete: Försäkringskassan i 40 år
Utbildning: Många internutbildningar
Familj: Gift, två vuxna barn
Andra intressen: Fotboll och annan idrott, fritidsfiske

Varför vill Du engagera Dig inom S:
– Jag är uppväxt med arbetarrörelsens värderingar. I min ungdom
var jag med i SSU. På mitt jobb har jag varit fackligt engagerad.

Vilka ämnen är viktigast för Dig?
– Inom rikspolitiken är det socialförsäkringsfrågor. Vård, skola och
omsorg är också viktiga för mig. Och demokratifrågor. Det håller
på att bli ett demokratiskt underskott. Föreningar får färre och
färre medlemmar. SD är bra på att kanalisera rådande missnöje.
Valfriheten inom skolan behöver granskas. Skolnedläggningar får
inte leda till fler friskolor. De får inte sätta sig över demokratiskt
fattade beslut.

facebook Twitter Email