Ett viktigt beslut för kommunens föreningar

På måndagens kommunstyrelsemöte beslutades om över- och underskottshanteringen. Vi Socialdemokrater hade tidigare lagt ett nämndsinitiativ om att avsätta 3 miljoner kronor till en föreningsfond. Där skulle kommunens föreningar bland annat kunna söka pengar för förlorade intäkter under pandemin. Då vi är ett parti som lägger våra förslag för att få maximal nytta valde vi att sträcka ut en hand mot några andra partier för att diskutera ärendet. Det resulterade i en avsättning på 4 miljoner samt att vi utvecklar den gamla landsbygdsfonden till att beröra hela kommunens föreningar inkl. Nybro stad. Därmed kommer de inom kort kunna söka pengar både för intäktsbortfall, utvecklingsprojekt m.m. för sina föreningar. Det slutliga beslutet tas på kommunfullmäktige i april. På KS röstade S, C, V och KD ja till förslaget.
Dessutom enades samma partier om att avsätta en miljon kronor till personalbefrämjande insatser samt att lägga återstående överskottet i resultatutjämningsreserven (RUR).

facebook Twitter Email