Stor seger i assistansfrågan!

Socialdemokraterna har från första dagen när förslaget om att lägga ut den personliga assistansen på entreprenad sagt NEJ! Vi vill inte vara en bidragande faktor till att skicka ut våra personliga assistenter till försämrade arbetsvillkor och sämre löner. Vi har dock hela tiden haft en stor majoritet mot oss. Alliansen och SD röstade för förslaget i kommunfullmäktige i november men med hjälp av en minoritetsåterremiss lyckades vi skicka tillbaka ärendet. Sedan dess har vi fått ett remissvar som inte besvarade den viktigaste delen av återremissen nämligen den del där vi ville låta en oberoende part utreda om det faktiskt fanns någon besparing i förslaget.
Vi insåg inför kommunstyrelsen igår att en ny återremiss med utredning som mål ej var en framkomlig väg. Vi yrkade av den anledning avslag på kommunstyrelsen förslag att lägga verksamheten på entreprenad.

Tacksam kunde vi se att även de personliga assistenterna hade lagt ner ett stort arbete för att bekämpa förslaget.
Via samtal hade de fått SD att ändra sig. På det sättet kunde vi vinna omröstningen i frågan på kommunstyrelsen den 22/3. Nu ska frågan slutligen avgöras i fullmäktige i April och sen hoppas vi att den här frågan är begravd för all framtid.

Läs vårt yrkande på kommunstyrelsen här

Vill du också delta i arbetet med att säkra trygga anställningar för kommunens medarbetare, bli medlem här!

facebook Twitter Email