Yrkanden/Motioner/Interpellationer etc.

Här lägger vi ut Yrkanden/Motioner/Interpellationer av större vikt som vi lägger i nämnder, styrelser, och fullmäktige. Klicka på symbolen med pilarna åt varje hörn under dokumentet för att se det i helbild


Motion 21 mars 2022
– Låt kulturen leva i hela kommunen

Interpellation 13 december 2021
– Till Ordf. lärandenämnden

Avslagsyrkande KS 22 mars 2021
Personlig assistans på entreprenad


facebook Twitter Email