Förtroendevalda

Här hittar ni uppgifter till våra valda ordföranden i nämnder och styrelser. För övriga förtroendevalda länkar vi här istället till kommunens hemsida. Välj socialdemokraterna under politiskt parti för att se vilka som är förtroendevalda för oss i respektive nämnder och styrelser.
Nybro kommun » Förtroendevalda


Kommunfullmäktige


Börje Slättman
Ordförande
borje.slattman@public.nybro.se


Kommunstyrelsen


Tobias Fagergård
Ordförande, Kommunalråd
tobias.fagergard@public.nybro.se
070-1642851


Lärandenämnden


Ann Hammenholt
1e Vice ordförande
ann.hammenholt@public.nybro.se


Individ- och familjenämnden


Isabell Lindalen
Ordförande
isabell.lindalen@public.nybro.se


Omsorgsnämnden


Stig-Roland Fagergård
Ordförande
stig-roland.fagergard@public.nybro.se


Samhällsbyggnadsnämnden


Martina Aronsson
1e Vice ordförande
martin.aronsson@public.nybro.se


Kulturnämnden


Catarina Bentsrud
Ordförande
catarina.bentsrud@public.nybro.se


Nybro bostads AB och AB Nybro Brunn


Mikael Svanström
Ordförande
mikael.svanstrom@public.nybro.se


facebook Twitter Email