Vi svarar på insändare gällande skolfrågan

I slutet på förra veckan fanns två insändare i Östra Småland gällande förslaget om en ny central skola i Nybro vilket vi förordar. Insändarna som var inskickade från Centerpartiet respektive Sverigedemokraterna innehöll en hel del felaktigheter samt skickade felaktiga signaler. Dessa svarade vi på och gick att läsa i Östra Småland 24/10. Här är våra svar i sin helhet.

Replik på Anders Johansson (C) inlägg om skolfrågan i Nybro Fantastiskt att Anders och Centerpartiet visar att de har en åsikt om skolfrågan i Nybro, eller vänta nu. Har de någon egen åsikt eller har de bara åsikter om vad andra tycker? Enligt beslut i kommunstyrelsen i juni skulle frågan om upp för beslut i KS i oktober. Detta lyckas inte ”majoriteten” hålla, utan ärendet blir ytterligare försenat. Har de ens ett förslag eller kommer de inte överens? Dessutom är Anders insändare full med fel. Detta är inte socialdemokraternas egna förslag som han försöker hävda. Socialdemokraterna har valt att följa expertgruppens rekommendation om lösning av skolfrågan. Den grupp som har genomfört skolutredningen pekar på just detta förslag som det mest kostnadseffektiva och det som på bästa sätt hanterar den lokalbrist och de segregationsproblem som vi har i kommunen. Att Anders på allvar hävdar att en stor del av Joelskogen ska tas i anspråk är felaktigt. Den del som kommer beröras är den längs Linneavägen mellan ishallen och familjecentralen och går inte hela vägen ner till parken eller motionsslingorna. Ska vi någon gång använda oss av det området så är det väl verkligen för att säkerhetsställa en god framtid för barnen. Om man ska ifrågasätta något så är det väl om man verkligen ska lägga stora summor på att ha utredningsgrupper innehållande de mest kompetenta tjänstepersonerna om man ändå tänker slänga deras utredning i papperskorgen när resultatet inte passar in i sin egen agenda.
Martina Aronsson (S)
Tobias Fagergård (S)

Replik på Liza Holmkvarn (SD) inlägg om skolfrågan i Nybro
När man läser Lizas artikel det bara att konstatera att SD haft både ögonbindel och hörselskydd på sig vid presentationen av utredningen och under den parlamentariska gruppen. Hon skriver att det inte finns några konkreta belägg för att det finns en platsbrist i skolan. Detta trots att både skolutredningen samt ett extra uppdrag till skolchefen under den parlamentariska gruppens arbete visar på detta. Hon skriver vidare att de istället för att bygga en ny skola vill lägga resurser på att bromsa segregationen på andra sätt. Detta trots att SD under den parlamentariska gruppen ansåg att diskussionen om segregationen hade fått för stora proportioner. Därför är det märkligt att de nu vill lägga resurser på att lösa den. Att skolutredningen pekar på att en ny central skola är bästa sättet att lösa de problem vi har blundar de dock för.
Martina Aronsson (S)
Tobias Fagergård (S)

facebook Twitter Email