Vår uppmaning, kommunens politiska majoritet måste visa mod.


Den 18 augusti sammanträder Individ- och familjenämnden. På dagordningen står en rad förslag till budgetbesparingar. Tillsammans
med besparingsförslagen lyfts även de tillhörande risk- och konsekvensanalyser som förvaltningens tjänstemän jobbat fram under året.
Socialdemokraterna i IFN har med största ödmjukhet bemött de ekonomiska utmaningar som nämnden står inför. Målbilden har ständigt varit att hitta kompromisser som alla kan stå bakom. Redan i januari och kontinuerligt under året har Socialdemokraterna lyft upp några
särskilda orosmoln. Oron gäller såväl för ekonomin som för personal och den enskilde som berörs inom nämndens upptagningsområde.

Jag kan inte stå för det här förslaget. Jag tror, genuint, inte att detta blir bra. Varken för kommunens ekonomi eller för den enskilda. De som styr den här kommunen måste våga visa en politisk riktning. Besparingar innebär inte alltid en reell besparing. Ibland snarare raka motsatsen, säger Isabell Lindalen, vice ordförande IFN. Vid jämförelser gentemot andra kommuner, exempelvis inom det ekonomiska biståndet, ligger vi långt under rikssnitt i våra kostnader. Att skära ner ytterligare tror jag kommer ha förödande effekter på det långsiktiga och effektiva arbetssätt som vi sett både gynnar den enskilde såväl som kommunens ekonomi, förklarar Lindalen.

Med anledning av detta har den socialdemokratiska gruppen aviserat att vi inte
tänker rösta för besparingsförslaget. Istället kommer vi att lämna in ett yrkande där man föreslår att ärendet i sin helhet skickas tillbaka till kommunfullmäktiges budgetberedning, fortsätter Lindalen.

Det här är en markering från oss Socialdemokrater. Men missförstå mig rätt, flera av förslagen hade vi absolut kunna skriva under på. Vi tycker att en del av dem är bra och nödvändiga. Hade förslagen varit enskilda åtgärder vore det en annan sak. Nu står vi inför något av en helt annan omfattning, där alla av kommunens medborgare kommer att beröras. Kommunens ledning måste ta ett helhetsgrepp
om ekonomin – våga visa politisk mod och riktning gentemot de områden som är av största vikt att prioritera, avslutar Isabell Lindalen.

facebook Twitter Email