Sammanfattning av AK årsmöte 2019

Söndagen den 10 mars samlades närmare 40 medlemmar i pelarsalen för att genomföra ett nytt årsmöte i Nybro Arbetarekommun.

Mötet inleddes med 50 minuters fantastisk underhållning när Glada Bokens Orkester spelade medryckande musik för deltagarna. Det är ett härligt gäng grabbar som verkligen bjuder på kvalitativ underhållning. Kan absolut rekommenderas! Stort tack till er alla!

Glada Bokens Orkester

Efter detta var det en av Kalmar Läns riksdagsledamöter som fick ordet. Björn ”Böna” Petersson berättade om sitta arbete i riksdagen och la fokus på Januariavtalet. Han rätade ut en del frågetecken kring avtalet som spridits i media kring Socialdemokraternas hjärtefrågor.

Björn ”Böna” Petersson

Sedan var det dags för att dela ut två Brantingmedaljer till två personer som under lång tid på absolut bästa sätt företrätt Nybro Arbetarekommun. Gunnar Pettersson 95 år har varit en flitig debattör via insändare i tidningar och berättade om två altanbyggen han genomfört efter sin 90 årsdag. Den anda medaljen tilldelades f.d AK ordförande Evy Annér som sammanfattade sina 50 år inom partiet. Styrelsen inom Nybro AK har tidigare inte varit tillräckligt flitiga med att dela ut Brantingmedaljen men har nu beslutat att dela ut två medaljer årligen i samband med årsmötet.

Evy Annér och Gunnar Pettersson

När årsmötesförhandlingarna drog igång valdes Björn Petersson till ordförande för mötet. Det visade sig att valberedningen hade gjort ett förträffligt jobb så förhandlingarna avlöpte snabbt och smidigt.

När första punkten val av ordförande var klar kunde man konstatera att Martina Aronsson efter ett antal år på posten nu lämnar över ansvaret till Tobias Fagergård. Martina har varit en fantastisk drivkraft på posten som ordförande och kommer även framöver vara en del av styrelsen och där inneha posten som Studieledare. Nybro AK tackar Martina för alla hennes goda insatser som ordförande och känner stor trygghet i hennes framtida arbete med studieverksamheten.

Årsmötet pågick i totalt ca fyra timmar och under kvällens bjöds på smörgåstårta och Brittas goda kakor! Nybro AK tackar medlemskommitén för ett bra arrangemang.

Tobias Fagergård och Martina Aronsson

facebook Twitter Email