Märkligt utfall när kommunplanen togs idag.

Moderaterna och Sverigedemokraterna hyllade Socialdemokraternas budgetförslag i Nybro under måndagens kommunfullmäktigemöte, men båda partierna röstade för alliansens förslag??

Sverigedemokraterna har dessutom, under förra veckan i media varit ute i flera artiklar och tydligt deklarerat att man hellre sparar på kommunens administration än kommunens grundverksamhet inom skola och omsorg samt att man vill införa fältassistenter inom individ- och familjeverksamheten (detta lämnade man ironiskt noh en motion om på kvällens fullmäktige). Dessutom lägger SD ett tilläggsyrkande om att frysa vissa investeringar i Svartbäcksmåla något som även det fanns med i socialdemokraternas budgetförslag! Konsekvensen av deras agerande blir nu att inget av deras önskemål kommer att verkställas. Istället kommer omsorgs- och lärandeförvaltningarna få stora problem att klara sina uppdrag.

Socialdemokraternas budgetförslag att göra besparing i administrationen under 2020 med 7,5 mnkr och mef 10 mnkr under 2021-2022 skulle inneburit att omsorgen och skola undantogs från nedskärning. 


facebook Twitter Email