Info angående besparingar i Omsorgsnämnden

Vid omsorgsnämndens decembermöte antogs årsbudgeten  för 2021 där alliansens beslut om neddragningarna på grundbemanningen inom särskilt boende fanns med. Vi socialdemokrater kunde inte acceptera detta utan lämnade följande protokollsanteckning:

Vi socialdemokrater har full förståelse för att förvaltningsledningen lägger ett förslag till budget i förhållande till de besparingsförslag man ålagts. Vår oro ligger i att dessa besparingar på grundbemanningen inom våra boenden kommer att spräcka detta budgetförslag i form av ökad sjukfrånvaro, ökade vikariekostnader, risk för inhyrning av arbetskraft, minskat vårdnära arbete, ökad stress, detta samtidigt som vi har en allvarlig pågående pandemi. Risken finns också för att vi tappar personal då vår grannkommun Kalmar gör stora satsningar med tex borttagande av delade turer.

facebook Twitter Email