Hotellinvestering i Svartbäcksmåla i alla fall tillfälligt stoppat

Idag vid beredningen till Kommunstyrelsens avhandlades bland investeringsbudget för 2020 men också kommande satsning på investering av hotell i Svartbäcksmåla 2021. Detta har vi inom Socialdemokraterna tidigare tydligt motsatt oss pga det ekonomiska läget vi befinner oss i. Där vi också har behov av större satsningar på bland annat skola och omsorg.

När vi informerade utskottet om att vi kommer motsätta oss detta på kommunstyrelsen så visade det sig snabbt att det inte skulle finnas majoritet för denna satsning i KS. Det hela slutade med att investeringar skjuts till mötet i januari då Centerpartiet önskade överlägga ytterligare med sina samarbetspartier i alliansen.

Därmed lyckades vi i nuläget stoppa investeringen på hotellbygget i Svartbäcksmåla. Det sparar inte bara investeringspengar som istället kan läggas på välfärden det ger också bättre förutsättningar för hotellsatsningen på stora hotellet.

facebook Twitter Email