Framgång för Nybros motioner på distriktskongressen

I lördags var det dags för distriktskongress i Kalmar län. Precis som förra året fick den genomföras digitalt.
Från Nybro deltog 12 representanter. Hela 42 motioner skulle avhandlas och från Nybro hade vi skickat in två stycken.

– En mer rättvis elevpeng för en jämlikare skola (Martina Aronsson)
– RUT och ROT skall endast gälla fastigheter i Sverige (Stig-Roland Fagergård)

✅ Båda motionerna motionerna bifölls och skickas nu vidare till den nationella partikongressen i höst!

facebook Twitter Email