Valnytt

Valnytt | 2018-05-22 Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I ett starkt samhälle kan äldre finna gemenskap i föreningslivet, och de äldre som har hemtjänst får hjälp av personal som de känner.

Det blir allt fler äldre i Sverige och många pensionärer lever mycket aktiva liv. Faktum är att svenska pensionärer är friskast i EU. Samtidigt känner sig över en fjärdedel av alla över 65 år ensamma och var tionde visar tecken på depression. Ofrivillig ensamhet medför risk för isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. Att bryta ensamheten bland äldre är angeläget för oss som socialdemokrater.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har stärkt äldres ekonomi och gjort stora investeringar i vård och omsorg för äldre. Nu vill vi gå vidare med konkreta förslag på hur vi bygger ett starkare samhälle med mer trygghet och gemenskap för äldre. Det här är en del i det största trygghetsprogrammet i modern tid som Socialdemokraterna går till val på.

Förslagen i korthet:

·         Livslångt idrottande och friluftsliv – en folkhälsosatsning för äldre

·         Handslag med föreningslivet för att bryta äldres isolering

·         Fast omsorgskontakt – ordning och reda i hemtjänsten

Läs mer om våra förslag om mer trygghet och gemenskap för äldre på socialdemokraterna.se

Vill du engagera dig i valet 2018? Anmäl ditt intresse här!

Med vänliga hälsningar, Socialdemokraterna.

facebook Twitter Email