PM: (S)eger RIKSGLASSKOLANS ANSLAG FÖRDUBBLAS

Den socialdemokratiska regeringen har beslutat att fördubbla statens anslag till Riksglasskolan i Pukeberg, Nybro kommun. Beskedet välkomnas av oppositionsråd Tobias Fagerberg (S) och riksdagsledamot Laila Naraghi (S), som länge har arbetat för ett höjt anslag till skolan.

Riksglasskolan i Pukeberg är oerhört viktig för Nybro kommun och vi har sannerligen kämpat för att den ska finnas kvar. Ett ökat anslag från regeringen har varit nödvändigt för att klara det. Det är underbart att den socialdemokratiska regeringen har lyssnat och detta säkerhetsställer en unik skolas framtid, säger Tobias Fagergård, oppositionsråd (S) Nybro kommun.

Riksglasskolan är den enda i sitt slag i Sverige och är helt avgörande för att vi som land ska kunna bibehålla kunskapen och traditionen. Sverige är dessutom världskänt för vårt glas. Det är en viktig del av den svenska kulturen och besöksnäringen. Detta måste vi värna och vårda. Självklart måste staten ta sin del av ansvaret, säger Laila Naraghi, riksdagsledamot (S), Kalmar län.

De senaste 20 åren har statens grundbidrag till skolan legat på samma nivå (600 000 kronor). I och med 2022 fördubblas anslaget och blir därmed 1,2 miljoner kronor.

När skolan förra året berättade för mig att anslaget legat på samma nivå i 20 år häpnade jag. Jag satte genast igång med arbetet för att möjliggöra en höjning av anslaget. Det har inneburit många möten, samtal, påminnelser och upprepning av argumenten. Men som smålänning vet jag att det gäller att stå upp för vår sak. Idag känns det väldigt bra att det har lett till framgång! Jag är mycket glad, säger Laila Naraghi, riksdagsledamot (S), Kalmar län.

Som Nybrobo är glasbruken en del av mitt hjärta, de berättar så mycket om vilka vi är och var vi kommer ifrån. Jag tillhör dem som menar att de också hör framtiden till, både för oss här i Nybro kommun och för Sverige. Jag är väldigt glad att regeringen också värdesätter Riksglasskolan på detta sätt och fördubblar anslaget. Det ger framtidstro, säger Tobias Fagergård, oppositionsråd (S) Nybro kommun.

Bakgrund:

Förra året var det av tidsskäl inte möjligt att få in det i statsbudgeten som arbetas fram och slutbereds under sommaren/hösten för att sedan avlämnas till riksdagen för beslut. Därför fortsatte arbetet under 2021. Under året tog Tobias Fagergård över uppdraget som oppositionsråd efter Mikael Svanström, och gick därmed in i arbetets aktiva fas. Laila Naraghi har följt frågan för att försäkra sig om att den inte ska försvinna under vägens gång när statsbudgeten skulle fastställas. I statsbudgeten för 2022 fanns också pengar med. I och med regeringens beslut om Skolverkets regleringsbrev för år 2022 fastställdes en fördubbling av anslaget.

Frågor:
Laila Naraghi: 070- 312 42 70
Tobias Fagergård: 070-164 28 51

facebook Twitter Email