Debattartikel om segregation i skolan

Idag skriver Tobias Fagergård om vikten av att lägga i en högre växel för att motverka en fortsatt ökande segregation när utredningen om framtidens skola går in i sitt slutskede...

Vi måste sluta segregera och börja integrera

Frågan om lokalförsörjningen i skolan är troligtvis den hetaste frågan i Nybro just nu och har dessutom varit det över en ganska lång tid. Frågan har dragits i långbänk och har gång på gång nedprioriterats av den Centerledda Alliansen under hela den förra mandatperioden.

Från Socialdemokraternas sida har vi försökt sätta fart i processen och vi var ett tag hoppfulla att komma till beslut då det ena alternativet efter det andra föll på sin orimlighet. När bara ett rimligt och bra förslag fanns kvar slängde alliansen in ytterligare förslag och fördröjde återigen processen. Det jobbas nu på tre förslag och vår förhoppning är att vi till sommaren äntligen ska ha tagit ett beslut.

Tyvärr har den större delen av debatten kommit att handla om vart skolorna ska ligga, om vi ska ha en eller flera högstadieskolor i centrala Nybro. Vi har själva i allra högsta grad varit delaktiga i att lägga fokus där istället för att förklara varför.

Vi måste förutom detta och kanske framförallt istället för detta lägga fokus på vad dessa förslag ger för förutsättningar för att lyckas med en likvärdig skola för alla.

De senaste veckorna har det legat ett medialt intresse på segregationen i skolan och kanske mest på hur man ska lyckas med integrationen i skolan. I Sverige överlag har kommunernas framgång i denna fråga varit låg. När Hamid Zafar i dagarna utsågs till årets svensk för sina insatser inom integration i skolan kom debatten faktiskt igång på allvar.

Frågan är viktig för oss i Nybro då vi i vår kommun har mycket att lära av andra samtidigt som vi måste hitta egna vägar som passar våra strukturer. Vi har idag en kraftig segregering i skolan som vi vet sällan medför några positiva effekter. Vi har skolor som har så pass skev fördelning av elever att det är över 80 % elever med utländsk bakgrund. 

Som ett gott exempel kan man lyfta upp Danska kommunen Holstebro vars situation är mycket lik vår. De har ett bostadsområde där större delen av de med utländsk bakgrund bor och fick en skola med 80 % utländska elever och de danska föräldrarna började flytta sina barn till andra skolor. Man tog därför tag i den ökade segregationen och satte ett mål om att få en fördelning på 20 % per skola. Kommunens politiker enades och tog ett enhälligt beslut om detta. De minskade bland annat antalet skolor och såg till att få en tydligare fördelning på tre skolor istället för fem. De beskriver arbetet som en succé och eleverna vittnar om hur den förbättrade integrationen gjort skolan mycket bättre. Jag rekommenderar er att googla på detta. 

En viss räddning för oss i Nybro är att det idag sker en delvis förbättring när eleverna når högstadiet, tyvärr är ju det allt för sent. Dessutom kommer i alla fall det ena förslaget kring högstadieskolorna leda till en fortsatt segregation även när eleverna ska börja i sjunde klass.

Som politiker har vi ansvaret för att erbjuda alla elever i Nybro en likvärdig skola. Det gör vi inte genom att ha kraftigt segregerade skolor. Vi måste erbjuda ett bättre alternativ än vad vi har idag och vi måste alla ta integrationen på allvar. Det är i skolan vi lägger grunden till framtidens Nybro och där måste vi alla ta ett gemensamt ansvar.

Tobias Fagergård (S)
Ledamot Lärandenämnden

facebook Twitter Email