Viktig debattartikel idag, läs den här.

I Nybro ska kommunfullmäktige den 16 december fatta beslut om framtidens skola i kommunen. Det handlar inte bara om lokaler där undervisning ska bedrivas. Det är så mycket mer.
Skolan har i dag ett ansvar som sträcker sig långt över den pedagogiska inlärningsprocessen. Ibland kanske längre än vad som är rimligt att begära. Skolan och dess personal har bland annat till uppgift att leda våra barn in i vuxenvärlden med bästa möjliga plattform och förutsättningar för varje enskild individ oavsett bakgrund. ”Röd och gul och vit och svart gör detsamma har han sagt”, lärde jag mig i söndagsskolan. Tilläggas kan homo- bi- eller heterosexuell, alla har samma värde och vi ska inte göra skillnad, utan alla ska ges samma möjligheter till en bra start i livet.

Vad har detta med Nybros framtida skolutveckling att göra?

Jo, nu har vi en unik möjlighet att lägga grunden till en skola där segregationen minskas och integrationen ges en möjlighet att utvecklas till en gemenskap som är värd namnet, och som i framtiden blir ett framgångsrecept.

Vi kan inte ha skolor som är monokulturella, där eleverna inte får en inblick och kunskap om det mångkulturella samhälle som de ska ut och verka i, och som de också ska leda och utveckla i framtiden.

All expertis säger, och senast i tidningen Dagens Samhälle poängteras, att skolsegregation tillsammans med den lokala styrningen och lärarbrist är ödesfrågor.

Då, i detta läge kommer den nybroitiska alliansen med ett skolförslag, som i slutänden kommer att kosta i runda tal 400 miljoner kronor utan att man har tagit någon som helst hänsyn till, eller lagt en enda krona av dessa 400 miljoner, för att förbättra den situation som vi har i dag med segregationen.

Ju tidigare barnen lär sig att umgås med varandra desto mer lär man sig att förstå varandras olika kulturer, och dessutom får barnen språkträning som i förlängningen påverkar läsförståelsen, och därmed resultaten i kommande Pisaundersökningar.

Tänk till och tänk rätt. Med en F-6-skola vid Linneavägen, som ersätter Fagerslättsskolan och Västerängskolan, kommer elever med skilda förutsättningar och olika bakgrunder att studera tillsammans. Ju tidigare man lär känna varandra desto bättre för alla. Små barn har inga som helst problem med att umgås med varandra oavsett bakgrund. Med stigande ålder blir det högre barriärer.

Börje Slättman (S), Kommunfullmäktigeordförande

Mikael Svanström (S), oppositionsråd

Martina Aronsson (S), vice ordförande, lärandenämnden

Tobias Fagergård (S), ordförande Socialdemokraterna i Nybro.

Segregationen i skolan måste motarbetas

facebook Twitter Email