Vi fortsätter säga nej till att personlig assistans läggs ut på entreprenad

På kommunfullmäktige i november yrkade vi återremiss på ärendet om att lägga ut den personliga assistansen på entreprenad. Detta fick igenom tack vare så kallad minoritetsåterremiss.
En av de saker vi ville skulle göras var en utredning likt den man gjort i t.ex. Hammarö.
När vi nu fått svar på återremissen står det klart att detta inte genomförts. Man har istället gett oss ett svar på Hammarös utredning. Visserligen skapade det svaret ännu mer osäkerhet i om det verkligen är en besparing att lägga ut verksamheten på entreprenad.
Men faktum är att någon utredning av en oberoende resurs på våra egna förutsättningar är inte genomförd.
På måndag 22/3 kommer ärendet upp på kommunstyrelsen för beslut. Just nu pekar allt på att C,KD, M, L och SD kommer rösta JA till förslaget. Detta vill vi absolut försöka stoppa.
Av den anledningen yrkar vi återremiss igen. Denna gång krävs dock majoritet för att vi ska få igenom en sån.

Så vi behöver er hjälp. Prata med politiker från alliansen och be dem tänka om!

facebook Twitter Email