Uppdaterad hemsida

Idag har hemsidan blivit uppdaterad ordentligt. Ni hittar nu alla våra ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser
2019-2022.

Sidan med vår politik är också ombyggd och ni kan nu både ladda ner vårt kommunpolitiska program 2019-2022 (valmanifest) eller läsa dess innehåll direkt på hemsidan efter de olika rubrikerna. 

Passade ju givetvis på att göra hemsidan lite julanpassad också. 🙂 

God jul och gott nytt år till er alla!

facebook Twitter Email