Särskilt boende

Återigen visar femklövern i Nybro sin ovilja, eller inkompetens, att se behovet av
platser inom särskilt boende och tryggt boende.

Vid omsorgsnämndens sammanträde den 12 december yrkade socialdemokra-
terna att man skulle beställa byggnation av ett nytt särskilt boende med 32 platser.

Det avslog femklövern som istället som vanligt antog ett svävande vagt beslut, att
föreslå kommunstyrelsen och dess budgetberedning att ta beslut om finansiering
av ytterligare särskilda boendeplatser. Ren fördröjningstaktik, inget konkret antal
eller inom vilken tidsram.
Redan 2015 tog en enig omsorgsnämnd beslut om att bygga ett nytt särskilt
boende med plats för minst 32 personer. Detta avslog senare femklövern i KS och
KF och körde därmed över sin egen nämnd?

Femklövern avslog ytterligare ett medborgarförslag om ett centralt trygghets-
boende trots att socialdemokraterna även denna gång yrkade på ett uppdrag till Brunnen att via Nybro Bostad AB bygga innan 2020.
Det är dags att byta ut femklövern mot en mer offensiv medborgarinriktad
socialdemokratisk majoritet i Nybro för perioden 2019 – 2022.

facebook Twitter Email