Pressmeddelande

Tobias Fagergård (S) nomineras till vice ordförande i kommunstyrelsen

Mikael Svanström meddelande för ett par månader sen att han vid årsskiftet lämnar posten som vice ordförande i kommunstyrelsen. Sedan dess har ett arbete att ta fram hans ersättare pågått.

Under lördagen 24/10 genomfördes ett medlemsmöte i Nybro arbetarekommun för att välja vem man till kommunfullmäktige nominerar till ny vice ordförande i kommunstyrelsen och oppositionsråd för Socialdemokraterna.

Valberedningen presenterade under mötet att deras förslag var Tobias Fagergård vilket också medlemsmötet enigt ställde sig bakom.

”De nomineringar som inkom till valberedningen från våra S föreningar visade på att Tobias har ett stort stöd i arbetarekommunen. Han är en ung och driven person som vi upplever kommer med nya perspektiv. Han har en lång erfarenhet av ledarskap vilket vi tror kan komma partiet till nytta. Han har en lugn framtoning men är ändå väldigt tydlig” säger Brith-Louise Fagerstrand, sammankallande i valberedningen.

Tobias Fagergård är 41 år gammal och född och uppvuxen i Nybro. Han är utbildad sjuksköterska och har arbetat som chef inom hälso- och sjukvård i drygt 15 år.
Tobias är ordförande i Nybro arbetarekommun. Han innehar idag kommunala uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen, Nybro kommunbolag AB samt lärandenämnden. Han är också ledamot i kommunfullmäktige.

”Jag är tacksam och hedrad att jag får förtroendet från medlemmarna i vår arbetarekommun att inneha detta uppdrag. Politiken har blivit en stor och viktig del i mitt liv och det känns oerhört spännande att ta detta steg” säger Tobias Fagergård.


Valet sker formellt vid kommunfullmäktige i december.

Mikael Svanström och Tobias Fagergård
facebook Twitter Email