Nu startar valberedningens arbete inför kommunval 2022

Valberedningen för kommunala val kommer nu att starta igång arbetet som skall leda fram till förslaget på lista till kommunfullmäktige inför nästa mandatperiod. Därför är det dags för S-föreningarna att nominera in vilka ni tycker ska representera Socialdemokraterna i kommunfullmäktige efter valet 2022.
 
Fram till den 16 januari är nomineringen öppen.

Du får mer än gärna lämna in din egen intresseanmälan till valberedningen

DU SKICKAR DIN INTRESSEANMÄLAN VIA DEN HÄR LÄNKEN


Efter den 16 januari kommer valberedningen att kalla till intervjuer för att sedan presentera förslaget i sin helhet, senast den 28 februari. 
Under våren 2022 kommer arbetarekommunens högst beslutande organ – årsmötet – sedan att ta ställning till det förslag som valberedningen presenterat. 

Alla nomineringar från S-föreningarna skall skickas in SENAST 16/1-2022 i ett e-postmeddelande till info@socialdemokraternanybro.se

Kom ihåg att alla ni nominerar självklart måste vara tillfrågade innan!

För att en nominering skall vara giltig skall följande framgå i mejlet:

• Vilken S-förening det är som nomineringen kommer ifrån
• Namn på den/dem som nomineras, samt
• Telefon och E-post till den/dem nominerade

Har du frågor? Kontakta gärna Brith-Louise Fagerstrand som är sammankallande för valberedningen för kommunala val på e-post: brith-louise.fagerstrand@public.nbybro.se

facebook Twitter Email