Förtydligande kring förra veckans strategidagar

Det går idag att läsa i tidningen att Socialdemokraterna lämnade strategidagarna pga att vi inte gillade upplägget.
Vi vill här förtydliga detta då texten i tidningen är en förenklad beskrivning av det komplexa i ärendet.

Grupperna fick i uppgift att arbete vidare med frågor som tagits
fram dag 1. Som inledning presenterades det att man som utgångspunkt i arbetet skulle ha en budget i balans samt det beslutade sparbetinget på 2% på alla nämnder.

Detta är ett sparbeting som vi inom Socialdemokraterna delvis motsatt oss.
Att vi i det läget skulle sitta tillsammans med företrädare för alliansen och arbeta med en plan för hur dessa ska genomföras var inte aktuellt. Vi är ett oppositionsparti och detta kommer att bli en viktig politisk fråga i kommande budgetarbete och vår tydliga åsikt är att strategidagarna ej ska vara ett utrymme för att dela politiska åsikter.

Valet att lämna när denna punkt skulle genomföras var därför enkel då det inte heller var aktuellt att stanna och lyssna på redovisningen kring alliansen olika tankar och förslag. De kommer vi få ta del av senare på samma sätt som de kommer att få ta del av våra.

Har ni frågor i ärendet är ni välkomna att höra av er.

facebook Twitter Email