Aktuellt

Ett viktigt beslut för kommunens föreningar

På måndagens kommunstyrelsemöte beslutades om över- och underskottshanteringen. Vi Socialdemokrater hade tidigare lagt ett nämndsinitiativ om att avsätta 3 miljoner kronor till en föreningsfond. Där skulle kommunens föreningar bland annat kunna söka pengar för förlorade intäkter under pandemin. Då vi är ett parti som lägger våra förslag för att få maximal nytta valde vi att…

Läs mer

Rapport från årsmötet

Igår genomfördes årsmötet i vackra Theadersalen (stadshussalen) Dagen till ära besöktes vi av riksdagsledamot Laila Naraghi som höll höll i ordförandeklubban och utgjorde presidie tillsammans med dagens sekreterare Martina Aronsson. Efter antagande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse antogs även ny verksamhetsplan. Årsmötet beslutade att nominera Angelica Katsanidou för omval till Regionstyrelsens ordförande. En av de…

Läs mer

Glöm inte att anmäla dig till mandatperiodens viktigaste årsmöte

Lördag den 13 mars har vi årsmöte i Stadshussalen på stora hotellet. Årsmötet innan valet är det viktigaste årsmötet under en mandatperiod. Det är nu vi sätter fokus på kommande mandatperiod och dina åsikter behövs. Anmäl dig snarast men senast tisdag den 8 mars.

Läs mer

Socialdemokraterna i Nybro föreslår ett riktat ekonomiskt stöd till föreningslivet

Coronapandemin har drabbat föreningslivet i Nybro hårt. Med pandemins senaste framfart så har restriktionerna ytterligare stramats åt och föreningarna som äntligen såg ljuset i tunneln drabbas återigen. Vi har i kontakt med flera föreningar fått liknande beskrivningar om hur de förlorar stora intäkter pga. inställda aktiviteter. Det ekonomiska resultatet för Nybro kommun 2021 visar ett…

Läs mer
facebook Twitter Email