Vår uppmaning, kommunens politiska majoritet måste visa mod.

Den 18 augusti sammanträder Individ- och familjenämnden. På dagordningen står en rad förslag till budgetbesparingar. Tillsammansmed besparingsförslagen lyfts även de tillhörande risk- och konsekvensanalyser som förvaltningens tjänstemän jobbat fram under året.Socialdemokraterna i IFN har med största ödmjukhet bemött de ekonomiska utmaningar som nämnden står inför. Målbilden har ständigt varit att hitta kompromisser som alla kan…

Läs mer

Isabell Lindalen ny vice ordförande i Nybro arbetarekommun

På kvällens konstituerande styrelsemöte valdes Isabell Lindalen till Vice ordförande i Nybro arbetarekommun. Jag ser verkligen fram emot att ha Isabel som vice ordförande i styrelsen. Hon har en härlig energi och ett brinnande socialdemokratiskt hjärta. Hon kommer bidra med nya synvinklar i styrelsearbetet och utvecklingen av vår parti. Att hon nu kommer in i…

Läs mer

Vi söker dig som vill bli nämndeman/kvinna

På grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner för personer i riskgrupper för Corona, och en relativt hög medelålder på våra nämndemän, så ska nu nämndemannakåren utökas. Därför söker vi nu personer under 50 som inte tillhör någon riskgrupp till att ta ett nämndemannauppdrag. Nämndemännen är svenska folkets representanter i domstolarna. Valbar till nämndeman är varje myndig svensk…

Läs mer

OBS ändrat datum. Digitalt årsmöte tisdag 9/6 kl.18.00

Äntligen ska vi genomföra årets årsmöte om än i mindre skala. mötet kommer att genomföras digitalt via ett system som heter Zoom. Mer information kommer vi Mail eller per post. Har du inte möjlighet att själv hantera att delta via zoom, ta kontakt med din S förening eller kansliet så ska vi hjälpa er så…

Läs mer
facebook Twitter Email