Alliansens skolförslag är oerhört vagt och fullt av frågetecken.

Alliansen röstar alltså fram ett förslag i skolfrågan med ett värde på nästan 400 miljoner men säger att det bara får kosta 250 miljoner. Vad i förslaget de tänker skippa att genomföra vägrar de svara på. Förutom de 400 miljonerna tillkommer kostnader för paviljonger på flera skolor, extraresurser till Fagerslättsskolan, sanering av mark mm. Men…

Läs mer

Alliansen i Nybros hanterar demokratin vårdslöst

På kommunstyrelsen igår fortsatte alliansen hävda att det var korrekt att använda pengarna feån beslutad satsning på höjd bemanning i demensvården till att täcka budgetunderskott. De vägrade låta frågan gå vidare för ny behandling i kommunfullmäktige trots att beslutet om satsningen togs där. De hanterar demokratin vårdslöst. Hur ska vi får trovärdighet i beslutade satsningar…

Läs mer

Hotellinvestering i Svartbäcksmåla i alla fall tillfälligt stoppat

Idag vid beredningen till Kommunstyrelsens avhandlades bland investeringsbudget för 2020 men också kommande satsning på investering av hotell i Svartbäcksmåla 2021. Detta har vi inom Socialdemokraterna tidigare tydligt motsatt oss pga det ekonomiska läget vi befinner oss i. Där vi också har behov av större satsningar på bland annat skola och omsorg. När vi informerade…

Läs mer

Vi svarar på insändare gällande skolfrågan

I slutet på förra veckan fanns två insändare i Östra Småland gällande förslaget om en ny central skola i Nybro vilket vi förordar. Insändarna som var inskickade från Centerpartiet respektive Sverigedemokraterna innehöll en hel del felaktigheter samt skickade felaktiga signaler. Dessa svarade vi på och gick att läsa i Östra Småland 24/10. Här är våra…

Läs mer
facebook Twitter Email