Nyheter

Socialdemokraterna i Nybro föreslår ett riktat ekonomiskt stöd till föreningslivet

Coronapandemin har drabbat föreningslivet i Nybro hårt. Med pandemins senaste framfart så har restriktionerna ytterligare stramats åt och föreningarna som äntligen såg ljuset i tunneln drabbas återigen. Vi har i kontakt med flera föreningar fått liknande beskrivningar om hur de förlorar stora intäkter pga. inställda aktiviteter. Det ekonomiska resultatet för Nybro kommun 2021 visar ett…

Läs mer

PM: (S)eger RIKSGLASSKOLANS ANSLAG FÖRDUBBLAS

Den socialdemokratiska regeringen har beslutat att fördubbla statens anslag till Riksglasskolan i Pukeberg, Nybro kommun. Beskedet välkomnas av oppositionsråd Tobias Fagerberg (S) och riksdagsledamot Laila Naraghi (S), som länge har arbetat för ett höjt anslag till skolan. Riksglasskolan i Pukeberg är oerhört viktig för Nybro kommun och vi har sannerligen kämpat för att den ska…

Läs mer

Justerat protokoll från Omsorgsnämnden dec-21

Tidigare i veckan blev det liv på ett inlägg i Nybrogruppen angående beslutet att det skulle köpas in vinterkläder till hemtjänstpersonalen. Moderaterna hävdade i tråden att Socialdemokraterna ljög när vi sa att det beslutet togs efter ett yrkande från Socialdemokraterna. Moderaterna var snabba att hävda att de ensamma drivit igenom förslaget. Sanningen finns i protokollet…

Läs mer

Dagens citat

Ni lägger fram en oppositionsbudget, men har ordförandeposter i flera kommunala nämnder. Mycket märkligt! Fagge till M o L under dagens budgetdebatt

Läs mer
facebook Twitter Email