Aktuellt

Justerat protokoll från Omsorgsnämnden dec-21

Tidigare i veckan blev det liv på ett inlägg i Nybrogruppen angående beslutet att det skulle köpas in vinterkläder till hemtjänstpersonalen. Moderaterna hävdade i tråden att Socialdemokraterna ljög när vi sa att det beslutet togs efter ett yrkande från Socialdemokraterna. Moderaterna var snabba att hävda att de ensamma drivit igenom förslaget. Sanningen finns i protokollet…

Läs mer

Dagens citat

Ni lägger fram en oppositionsbudget, men har ordförandeposter i flera kommunala nämnder. Mycket märkligt! Fagge till M o L under dagens budgetdebatt

Läs mer

Tobias Fagergård ställer interpellation till Lars-Gunnar Hellström (C) KF 13/12

På måndag är det dags för årets sista kommunfullmäktige. Till sammanträdet har vårt oppositionsråd Tobias Fagergård lämnat in en interpellation till Lärandenämndens ordförande Lars-Gunnar Hellström angående nämndens intentioner att säkerhetsställa likvärdiga och goda förutsättningar på kommunens samtliga skolor. Ni kan läsa interpellationen i sin helhet här

Läs mer

Pressmeddelande Sporthall/Gymnastiksal

2021-11-30 Därför förordade vi en ny sporthall vid Victoriavallen Just nu pågår projekteringen med nya Västerängsskolan. I det ursprungliga projektdirektivet fanns det med en idrottshall på skolområdet. Under arbetet har dock ett alternativ om att istället bygga en ny sporthall vid Victoriavallen. På dagens styrgruppsmöte skulle det avgöras om man skulle gå vidare med en…

Läs mer
facebook Twitter Email