S-kongressen

Mikael Svanström och Martina Andersson
En kort rapport från Mikael Svanström och Martina Andersson på s-kongressen. De upplevde Monas invigningstal som mycket bra. Bra var också Norges statsminister Jens Stoltenberg. Den senare talade mycket om hur mycket Sveriges socialdemokrater betytt för det norska arbeiderpartiets utveckling. Men han kunde också berätta om hur partiet i Norge lyckats med kampanjen ”Alla ska med” och återerövat regeringsmakten i en rödgrön koalition. Något Jóhanna Sigurdardóttir också gjort på Island, där hon fick ta över ett land vars ekonomi var totalraserat efter högerns härjningar.
Mycket jobb har det varit för våra representanter där arbetsdagen börjat vid 09.00 på morgonen och avslutas klockan 01.00 på natten. Vid ett samtal på torsdagseftermiddagen berättade Mikael att det var dessa tider som gällde torsdag och fredag, medan däremot avslutningstiden på lördagen var 17.00. Då räknade han med att vara på hotellet klockan 18.00 och sedan tillbaka till den stora partifesten klockan 19.00. Undrar hur mycket ork det finns kvar för firande då? Kongressalen verkar inte heller vara någon höjdare av vad man kan se på TV. Enkla pinnstolar utan någon bänk att lägga handlingarna på verkar lite torftigt.
Däremot verkar de flesta, även våra representanter, vara mycket nöjda med arbetet i de temagrupper som föregår omröstningarna. Alla motioner verkar trots allt inte helt seriösa, sålunda hade Norrbotten en motion om utvecklingen av turism i rymden. Eller om de var före sin tid?
Mikael tyckte också det var trevligt att frottera sig bland äldre legender som Ingvar Carlsson, Gertrud Sigurdsson och Kjell-Ove Feldt. Göran Persson hade inte dykt upp än, men det ryktas om att han skulle komma på fredagen. Om han och Anitra nu inte sparar sig till festen på lördagen.
Värt att notera är att Mona Sahlin återvaldes som partiledare. Något som TV:s Rapport missade att tala om. Men Reinfeldt hade kanske skrämt upp dem så att de inte vågade rapportera det? Däremot rapporterade de att någon (skämtare?) hade föreslagit Reinfeldt till president i EU.

facebook Twitter Email