Nyheter

Viktig debattartikel idag, läs den här.

I Nybro ska kommunfullmäktige den 16 december fatta beslut om framtidens skola i kommunen. Det handlar inte bara om lokaler där undervisning ska bedrivas. Det är så mycket mer. Skolan har i dag ett ansvar som sträcker sig långt över den pedagogiska inlärningsprocessen. Ibland kanske längre än vad som är rimligt att begära. Skolan och…

Läs mer

Debattartikel: Väktare eller fältsekreterare?

Idag skriver Fagge, Mikael och Ann om det faktum att alliansen gång på gång förvägrar våra önskemål om att återinföra de tidigare framgångsrika fältsekreterarna. Nu ska kommunen istället hyra in väktare. Helt fel anser vi! Läs artikeln via länken. Inhyrda väktare eller anställda fältsekreterare

Läs mer

Alliansens skolförslag är oerhört vagt och fullt av frågetecken.

Alliansen röstar alltså fram ett förslag i skolfrågan med ett värde på nästan 400 miljoner men säger att det bara får kosta 250 miljoner. Vad i förslaget de tänker skippa att genomföra vägrar de svara på. Förutom de 400 miljonerna tillkommer kostnader för paviljonger på flera skolor, extraresurser till Fagerslättsskolan, sanering av mark mm. Men…

Läs mer

Alliansen i Nybros hanterar demokratin vårdslöst

På kommunstyrelsen igår fortsatte alliansen hävda att det var korrekt att använda pengarna feån beslutad satsning på höjd bemanning i demensvården till att täcka budgetunderskott. De vägrade låta frågan gå vidare för ny behandling i kommunfullmäktige trots att beslutet om satsningen togs där. De hanterar demokratin vårdslöst. Hur ska vi får trovärdighet i beslutade satsningar…

Läs mer
facebook Twitter Email