Framgång för Nybros motioner på distriktskongressen

I lördags var det dags för distriktskongress i Kalmar län. Precis som förra året fick den genomföras digitalt. Från Nybro deltog 12 representanter. Hela 42 motioner skulle avhandlas och från Nybro hade vi skickat in två stycken. – En mer rättvis elevpeng för en jämlikare skola (Martina Aronsson)– RUT och ROT skall endast gälla fastigheter…

Läs mer

Välkommen till ett digitalt dialogmöte den 3 maj

För mig som oppositionsråd är en av mina viktigaste uppgifter att lyssna på kommunens invånare för att få ta del av åsikter och nya inspel. Men också för att ge en tydligare bild av de beslut som fattas. Pandemin har gjort denna uppgift svårare och därför vill jag testa att träffa alla som vill via…

Läs mer

Stor seger i assistansfrågan!

Socialdemokraterna har från första dagen när förslaget om att lägga ut den personliga assistansen på entreprenad sagt NEJ! Vi vill inte vara en bidragande faktor till att skicka ut våra personliga assistenter till försämrade arbetsvillkor och sämre löner. Vi har dock hela tiden haft en stor majoritet mot oss. Alliansen och SD röstade för förslaget…

Läs mer

Vi fortsätter säga nej till att personlig assistans läggs ut på entreprenad

På kommunfullmäktige i november yrkade vi återremiss på ärendet om att lägga ut den personliga assistansen på entreprenad. Detta fick igenom tack vare så kallad minoritetsåterremiss. En av de saker vi ville skulle göras var en utredning likt den man gjort i t.ex. Hammarö. När vi nu fått svar på återremissen står det klart att…

Läs mer
facebook Twitter Email