Medlemsmöte

Nybro Arbetarekommun
Inbjuder till medlemsmöte

När: Torsdagen den 1 okt
Kl: 18.00
Var: Jutegården, Hornsgatan 11 Nybro

* Anders Henriksson, Landstingsråd i Kalmar län kommer och informerar om landstinget.
* Brunnen informerar

Ps: Fika till självkostnadspris

VARMT VÄLKOMNA !
STYRELSEN

facebook Twitter Email