Zoom-fika med en förtroendevald

Vi kommer med start i mars 2021 påbörja en serie med öppna webbmöten med våra förtroendevalda.
Med hjälp av videokonferenssystemet Zoom går det enkelt och snabbt att ses en stund för att diskutera aktuella politiska frågor i Nybro.

Anslut till Zoom möte
Nytt datum kommer inom kort


Vi behöver dig! Nästa år är det val till kommun, region och riksdag.
Ta steget och bli medlem hos oss idag. Så blir vi fler som kan påverka morgondagens framtid här i Nybro.
För att läsa mer, klicka här

facebook Twitter Email