Viktig satsning!

Välfärden i Sverige har under den förra regeringen fått stå åt sidan till förmån för ofinansierade skattesänkningar och privata vinstintressen.
Ofta har vi fått höra om för stora barngrupper i skola och förskola, lärare och pedagoger som larmar om en allt sämre arbetsmiljö för både barn och vuxna, föräldrar som känner otrygghet för att lämna sina barn till skola och förskola.

Trots dessa signaler har ingenting gjorts.

Därför är det nu riktigt glädjande att höra att handlingsförlamningen är över. Från kommunens förskolor får vi nu höra att de satsningar regeringen genomfört nu kommer till del.

Texten nedanför är delar ur den sammanfattning av satsningen som Marita Ljungberg förskolechef presenterade inför lärande och kulturnämnden.

Utifrån barnens perspektiv. Vi får en lugnare miljö, bättre anknytning vid inskolning, mer talutrymme för varje barn, nya lek konstellationer bildas när gruppen och antalet barn i gruppen förändras. Bättre byggda och anpassade miljöer för barnens lek och aktivitet, barnen lyfter och en ökad utveckling sker. Det uppstår färre konflikter. Bättre närvaro i leken/aktiviteten och utökad uthållighet då det uppstår färre störmoment.
Barnens självständighet utvecklas mer och deras kompetens ökar. Vi får gladare barn som blir sedda.

Och utifrån pedagogernas perspektiv har det skapat bättre arbetsmiljö med minskad stress och ökad arbetsglädje. Personalens kompetens ökar då möjlighet att utöva sitt lärande ökar.

facebook Twitter Email