Vid sitt årsmöte beslöt Nybro Arbetarekommun att göra följande uttalande

För oss i Nybro kommun har Håkan Juholt alltid varit en välkommen kamrat. Vi har vetat att han levererat kunskap, energi och entusiasm vid torgmöten, valtal och i samtal med enskilda medborgare. Redan på ett tidigt stadium fanns Håkan med när vi lokalt diskuterade en ny partiledare. Därför var vi inte förvånade när förslaget kom från valberedningen.

Håkan är 49 år, med en far som varit kommunalråd, ett förflutet i SSU:s förbundsstyrelse, suttit i OSSE och NATO:s parlamentarieförsamlingar, varit vice och tillförordnad partisekreterare, sitter i partistyrelsen, är ordförande i Kalmar läns partidistrikt, riksdagsman i 17 år, ordförande i försvarsutskottet, listan kan göras lång. Håkan har besökt de flesta kommuner i Sverige och representerat Sverige och partiet i ett flertal länder i olika sammanhang. Han har skaffat sig en gedigen kunskap om det politiska arbetet och dess förutsättningar. Så meritlistan är längre än en stilig mustasch och uttalet av ett efternamn.

Vi i Nybro arbetarekommun är fullt medvetna om att Håkan har ett svårt och tufft uppdrag framför sig. Men vi känner Håkan och är övertygade om att han kommer att klara det på bästa sätt. Vi önskar inte bara lycka till utan lovar att vi tillsammans skall dra vårt strå till stacken så att Socialdemokraterna åter kan bilda regering som ett majoritetsparti.

Sverige behöver en Social Demokrati.

Nybro 2011-03-20

Nybro Arbetarekommun

Mikael Svanström
Ordförande

Inger Rydbrink
Kommunalråd

(Fotnot: OSSE=Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa).

facebook Twitter Email