Vi vet något….

Rapport från partidagarna för förtroendevalda i Borgholm.
I motsats till Mellin och hennes anhang på AB eller högerns organ Expressen, så vet de något,de 135 förtroendevalda som samlats i Borgholm. De har den information som storstadspressensspekulanter inte har. De vet något…

Partidagarna inleddes med ett, som vanligt, sprakande tal av Håkan Juholt. Han talade omSocial Demokrati. Det moderna partiet med de sedan över 100 års grundläggande värderingarna.Ett synsätt som kom att genomsyra hela debatten. Allt från ett hållbart samhälle, tillväxt,barnfattigdom, sjuk- och A-kassa, det gröna folkhemmet, till engagemanget i Egypten. Algeriet ochLibyen.Men inte ett ord om vänster-högerfalanger, motsättningar mellan storstad- landsbygd, unga-gamla och liknande ämnen som media älskar att spekulera i. Helt enkelt för att de frågornakändes så fjuttiga och irrelevanta och att de fanns viktigare ämnen att diskutera. Analyserna frånvalrörelsen är gjorda, nu handlar det om en fortsättning. Det handlar om ett landsting som harfortsatt vänsterstyre och som får de högsta betygen i hela riket. Det handlar om fortfarande S-styrda kommuner som lyckats bra mycket bättre lokalt än centralt. Det handlar om borgerligt styrdakommuner som numera känner flåset från en närmande socialdemokrati. Framför allt handlar detom hur partiet skall gå vidare med den vinnande trenden i länet.Om detta handlade frågestunden där Håkan tillsammans med Lena Hallengren, försökte reda ut deförtroendevaldas funderingar. Frågor som handlade om pensionsålder, hyresrätter, landsbygden,konkurrensverket, högkostnadsskydd, infrastruktur och mycket annat. Hur partierna lokalt skallparera den snedbalans som drabbar regionen på grund av regeringens politik.

Så blev det middag med underhållning och dans. Partivänner som knöt kontakter, diskuterade ochframför allt hade roligt. Den positiva trenden kändes i hålligånget på dansgolvet. Alla fick vara medoch alla var med, allt i traditionell socialdemokratisk anda.
Lördagen inleddes med en insiderapport från kriskommissionen med Kalmars kommunalråd JohanPersson. Mycket hade delegaterna hört tidigare, något var lite nytt. Kommissionens arbetssättdär man anlitade folk utanför rörelsen för att ge sina synpunkter, hur man inbjöd media till sinadiskussioner och fick timslånga rapporteringar i Sveriges television. Allt resulterade i framtid,vad sympatisörerna kräver av partiet, trygghet både på hemmaplan och ute i världen, hur partietskall vara Sveriges mest nyfikna, att man måste visa musklerna i olika samhällsfrågor. Exempelvisinfrastrukturer som är viktiga för att hela Sverige skall få ta del av tillväxten.
På det regionala planet redogjorde så Agneta Ringman för valanalysen. Där framkom att Kalmaroch Emmaboda ligger på en nivå mellan 45 och 50%. Där Torsås och Borgholm går fram i typiskacenterfästen och att kommunerna i länet överlag klarade sig riktigt bra.

Så var det dags för Södertäljes KS-ordförande Anders Lago att berätta hur man handskades med deproblem som kan uppstå i en kommun som har en av Sveriges största andel nytillkomna svenskar.Lago har genom en nytänkande socialdemokratisk politik lyckats förändra tillvaron för mångamänniskor. Han kunde visa på en rad exempel där kommunen genom samarbete med näringslivoch facket kunde skapa möjligheter till arbete. En arbetslinje som är långt från den som regeringenskryter med. En arbetslinje som omfattar alla, inte bara de som för närvarande har ett jobb. Mendet handlade om utmaningar, att skapa kommunala bolag, att våga göra något annorlunda. Han gavledamöterna några råd: Ett val handlar om hela valperioden, att partiet skall sätta dagordningen ochinte invänta andra partier, att våga och visa handlingskraft, att vara närvarande, att ge människornasitt behov av drömmar och att alltid vara tillgänglig för media.


Ett spännande möte var med Evin Cetin. Ett timslångt accelererande föredrag, fullt avskratt, eftertanke, idéer och insteg i att annat tänkande. Utan tvekan kommer man att tänkapå kvinnorrörelsens budskap, ”Vi kan, vi vill, vi törs”, som fortfarande är gångbart, ävenom det myntades på 70-talet. Pizzabagarens dotter, kandidat till EU 2009 på sista plats ochriksdagskandidat 2010. Hon blev berömd under EU-valet när hon förmådde först sin farpizzabagaren och sedan hans kamrater runt om i Sverige att trycka upp pizzakartonger medhennes bild och budskap. Evin Cetin är andra generationens invandrare utan någon anknytning tillsocialdemokratin. Hon kom in i politiken via kårval i Uppsala. Evin saknade helt kunskaper om SSU, arbetarkommuner och partikonstruktioner med dess traditioner. Hon lyckades hamna på sistaplats på EU-listan, där ingen räknade med att hon skulle göra något större avtryck. Därför drev honsin egen personvalsrörelse med pizzakartonger, men också genom personliga kontakter där honsedan skickade sitt budskap över mail och mobiler. Hon gjorde det framgångsrikt och även om detinte räckte ända in i EU, så var hon en av dem som samlade in flest röster.Ett av hennes mest intressanta möten var på en pizza i Täby, där hon helt oplanerat mötteförre statsministern Ingvar Carlsson. Han en lång, äldre man, produkt av SSU, rörelsen och ettnära samarbete med Olof Palme. Hon en ung ganska kort kvinna, en främmande fågel i densocialdemokratiska familjen. Bägge lyssnande och mottagliga för varandras erfarenheter och idéer.Ett möte mellan gammalt och nytt som smälte samman till en tidsenlig socialdemokrati.


Så var det dags för Östrans politiska chefredaktör, Peter Akinder, att halstra den lokala maktensrepresentanter. Anders Henrikssson, Lena Segerberg, Yvonne Hagberg och Ulf Nilsson frånlandstinget, Johan Persson kommunalråd Kalmar, Tomas Kronståhl andra vice ordförande iVästervik, Peter Wretlund kommunalråd Oskarshamn, Ilko Corkovic vice ordförande i Borgholm.Inger Rydbrink kommunalråd från Nybro var tyvärr förhindrad att delta. Deltagarna fickmöjligheter att ge sin syn på framtiden för den egna kommunen och för länet. Man var överensom att det måste satsas mer på infrastrukturen, ett mer sammanhållet län. Och framför allt var manrörande överens om att inte dela länet inför den stundande nya storregionsindelningen.

Som sista punkt blev det gruppindelning inom olika intresseområden, där man planerade förkommande möten med väljarna och strategiska politiska åtgärder.
Men framför allt så kändes det bra att vi vet något…..

facebook Twitter Email