Vi skäms över Reinfeldt

I demokratisk ordning beslutade Sveriges riksdag om att beteckna de turkiska övergreppen 1915 mot bland annat armenier för ett folkmord. Vid tillfället mördades cirka 1.5 miljoner människor i ett försök att utrota armenier och andra mindre folkgrupper.

Den 4 mars i år antog utrikesutskottet i USA:s representanthus en resolution med samma budskap.

Inför valet 2006 sa Fredrik Reinfeldt till den assyriska tidskriften Hujådå att han var för att kalla utrotningen för ett folkmord.

Nu har statsminister Fredrik Reinfeldt uttryckt sitt ogillande av beslutet i Sveriges riksdag och beklagat sig för representanter för Turkiet. Han skyller dessutom på socialdemokraterna.

Reinfeldts högerregering har majoritet i Sveriges riksdag. Beslutet har varit föremål för omröstning i denna riksdag torsdagen den 11 mars. Oppositionen har med bifall från vissa i regeringskoalitionen röstat för beslutet. Detta är ett demokratiskt fattat beslut och detta har statsminister Fredrik Reinfeldt att förhålla sig till när han för Sveriges talan inför omvärlden. Att på detta sätt ifrågasätta omdömet hos ledamöterna i Sveriges riksdag saknar motstycke.

Vi skäms över att Fredrik Reinfeldt inte respekterar demokratiskt fattade beslut och dessutom i kontakter med främmande makt skyller på oppositionen. Det är inte värdigt en svensk statsminister.

Hans Dahlström

OBS. Inlägget är på förekommen anledning inte inlämnat till lokaltidningarnas insändarsidor.

facebook Twitter Email