Vi hade rätt

En personlig reflektion av Hans Dahlström

Den 11 september hölls en debatt på torget. Från denna debatt finns en bild på vår hemsida Inger Rydbrink och moderaten Peter Lilja, med texten ”Två kandidater till kommunalrådsposten”. Det visade sig att vi gjorde en riktig bedömning. Inger satt självklart kvar som kommunalråd och Peter Lilja övertog posten som oppositionsråd. Något som fick Christina Davidson att visa sig som en dålig förlorare. Sprickan bland borgarna kan förhoppningsvis ha det goda med sig att de blir mer samarbetsvilliga över blockgränserna. Mitt personliga intryck är att när borgarna på lokalplanet skulle efterlikna riksdagspartierna och bilda en ”allians”, för övrigt på initiativ från KD om jag minns rätt, så blev samarbetet svårare på alla nivåer. Självklart är det så att det finns ideologiska skillnader mellan de båda blocken. Frågan är dock om en förhållandevis liten kommun som Nybro är gynnad av en cementerad blockpolitik. Vi får väl se hur Peter Lilja agerar när han blivit varm i kläderna. Till skillnad på hur borgarna behandlade Inger när hon var nytt kommunalråd, så hoppas jag att vi ger Lilja tid att komma igång.

facebook Twitter Email