Veronica Palm på besök


Socialdemokraternas bostadspolitiska taleskvinna Veronica Palm gjorde på torsdagen ett besök i Nybro. Första anhalten var flaggskeppet i Pukeberg där Glasbrukets Andris Nolendorfs berättade om utvecklingen i området. Designarkivets Ragnhild Lekberg berättade att arkivet var det förnämsta i sitt slag i Sverige och visade upp en del av lokaliteterna. Från Linnéuniversitetets designavdelning kom Tobias Svensén och informerade om den verksamheten. Han bekräftade den uppfattningen alla vet som följt med i debatten, att utbildningen i Pukeberg är uppskattad av studenter, företagare och nybroborna. Att miljön i området är unik och mycket stimulerande. Nu gäller det bara att övertyga en viss rektor.

Nästa anhalt var Harlekin där Hyresgästföreningens styrelse var laddade med frågor. Flera av de frågorna besvarade Veronica vid sin inledning och föreningen var nog ganska överens med henne om att vi åter måste få en bostadspolitik och att den politiken skall ha en bättre jämställdhet mellan olika boendeformer. Befriande var att höra Veronica som politiker inte lova för mycket, ta på sig ansvaret för mindre lyckade satsningar innan regeringsskiftet 2006 och viljan till samarbete. Sådant gör intryck.

Den borgliga regeringen har ju haft bidragsfrossa så även när det gäller ROT-avdrag. Ett bidrag som missgynnat hyresgäster efter som de inte kunnat ta del av det. Här hoppades Hyresgästföreningen på en förändring. En annan intressant tanke Veronica hade var att särskilja de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö eftersom deras problem är annorlunda än i mindre kommuner. I Stockholm finns en brist på 100.000 lägenheter och det kräver andra åtgärder än ett bostadsprogram i exempelvis Nybro. Samtidigt hänger bostadspolitiken samman med jobben, utvecklingen av landsbygden, kommunikationer och annat. Kanske är det inte optimalt att låta Stockholm svälla hur mycket som helst medan landsbygden avfolkas.

Lunchen avåts hos NBAB där chefen Stefan Henrixon, Leif Olson och ordföranden Bertil Johnsson berättade om hyresläget i Nybro. Leif presenterade idéerna runt Gula Grillen och Smaka på Världen. Hur det påverkar samvaron mellan människorna. Tankar om utvecklingen av det som en gång var Kungshallen. Människor bor kvar längre i sina lägenheter, flyttar gärna till mindre lägenheter när de blir äldre eller säljer huset och flyttar till en lägenhet. Men när människor blir äldre krävs ofta en bättre tillgänglighet. En sådan detalj är hissar i äldre fastigheter. Men de är dyra att installera och skall bolaget kompenseras krävs mycket kraftiga hyreshöjningar. Vilket kan innebära att hyresgäster inte har råd att bo kvar.

När det gäller större investeringar så menade Veronica att det inte var så klokt att den som just då hyrde bostaden skulle stå för en kostnad som egentligen borde var utsträckt på en längre tid. De borde finnas möjligheter till finansiering som spred kostnaden över längre tid utan att det utnyttjades på ett dyrt sätt. Som det finns tendenser att ROT-bidraget gör nu.

Som helhet kan man säga att besöket var lyckat. Veronica Palm var väl påläst och förde ett sakligt resonemang kring olika frågor.

Hans Dahlström text & bild

facebook Twitter Email