Välkomna till 1:a majfirande

Program: Söndag 1 maj 2011

Samling vid Folkets Hus 11.00
Avmarsch 11.30 mot Qvarnaslät, i täten Nybro musikkår.

Talare:
Kommunalråd Inger Rydbrink
Ungdomstalare: Malsore Drin, SSU

Aktiviteter:
Trubadur: Christoffer Escoz
Hoppborg och godisutdelning för barnen
Kaffeservering
Korvförsäljning

ALLA SOM DELTAR I TÅGET DELTAR I UTLOTTNING AV
PRESENTKORT

facebook Twitter Email